Bestuurder - Coördinator

Bestuurders en coördinatoren geven richting aan hun vereniging. Zij stippelen de visie van de vereniging uit en bewaken de uitvoering hiervan. Hiermee spelen zij een belangrijke rol in de sfeer en cultuur van een vereniging. Bestuurders en coördinatoren zijn nauw betrokken bij hun vereniging en zijn vaak het aanspreekpunt van de leden, vrijwilligers en anderen betrokkenen van de vereniging.