Het besturen van een vereniging doe je samen met het hele bestuur. Dus kom met elkaar tot een gedeelde visie zoals ‘welke doelen streven we na?’ en ‘op welke termijn?’ Blijf interesse in elkaar tonen door te vragen hoe het met de ander gaat, waar diegene energie van krijgt en waarvan juist niet, zodat je ook meer inzicht krijgt in elkaars drijfveren en kwaliteiten. Alleen als je als bestuur samen richting geeft aan de club, en samen het juiste voorbeeld geeft, kun je dichter bij die stip op de horizon komen. 

Ontwikkel samen de visie

In je eentje heeft het weinig zin om prioriteit te geven aan iets. Of het nu gaat om het vergroten van diversiteit van je ledenbestand, de aanleg van een nieuwe accommodatie of het bevorderen van sportplezier. Kom dus met elkaar tot een gedeelde visie: ‘welke doelen streven we na in het belang van onze vereniging en onze leden?’, ‘Op welke termijn?’. ‘En hoe gaan we onze vrijwilligers en leden betrekken?’. Te vaak komt het voor dat een bestuurslid zich verliest in de waan van de dag en ook weer de uitvoering op zich neemt. Daardoor verdwijnt het grotere plaatje van de vereniging naar de achtergrond.

Blijf elkaar vragen stellen

Besef dat je samen de eindverantwoordelijkheid hebt. Dit betekent dat je uitvoerig met elkaar moet blijven praten. En beslissingen ook weer moet heroverwegen: ‘is dit echt de kant die we op willen?’ En: ‘hebben we dit genoeg getoetst bij de leden?’. Maar dit betekent ook dat je interesse in elkaar moet blijven tonen door te vragen hoe het gaat, waar de ander energie van krijgt en waarvan juist niet. Blijf een team!

Pas de rollen toe

Het is essentieel om te weten welke rollen er zijn binnen een bestuur en om van elkaar te weten waar ieder in zijn of haar kracht kan worden gezet. Dit betekent niet dat je de onderstaande rollen één op één moet verdelen, maar wel dat je elkaar kunt aanvullen of kunt helpen bij het uitvoeren ervan.

Beleids- en procesrol

Beleid maken op diverse thema’s als selectieprocedure, jeugd, diversiteit, kantine, omgangsnormen, alcoholgebruik, enzovoorts.

Voorbeeldrol

Het gewenste gedrag vertonen als je op de club bent of namens de vereniging ergens aanwezig bent. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Communicatierol

Onder de aandacht brengen van het beoogde beleid bij de vrijwilligers, leden en andere betrokkenen.

Weerbaarheidsrol

Waardering uitspreken voor gewenst gedrag, maar ook durven om iemand op ongewenst gedrag respectvol en consequent aan
te spreken.

Samen doen in de praktijk

Organiseer per kwartaal bestuursvergaderingen over visie en beleid en stel de volgende vragen centraal:

  • Hoe staat onze club ervoor?
  • Wat willen we dit seizoen
  • bereiken met de club?
  • Welke ambities hebben we en waar willen we over 5 jaar staan?
  • Leven de wensen alleen bij ons of ook bij de leden en vrijwilligers?
  • Wat geven we nú prioriteit?
  • Wie is de kartrekker van een bepaalde ambitie?
  • Hoe kunnen we de verschillende rollen inzetten om ons te helpen ambities te bereiken?
  • Hoe kunnen we de voortgang en evaluatie van de ambities goed integreren in de bestuursvergaderingen gedurende het seizoen en de komende seizoenen?

“Voorzitter zijn en besturen doe je met elkaar. Wij zijn de vereniging! Het is de missie van VSTS om een inspirerende en veilige omgeving te creëren voor iedereen die zich op persoonlijk vlak wil ontwikkelen door middel van het leveren van een maatschappelijke of vrijwillige bijdrage aan de volleybalsport of de cultuur van de vereniging. VSTS wil dat alle leden verantwoordelijk zijn voor een goed draaiende vereniging. Dit houdt in dat iedereen een bijdrage levert in de vereniging, zodat er een breed draagvlak is en de betrokkenheid van alle leden wordt vergroot.“ - Lia Broekhuizen - Voorzitter Volleybalvereniging VSTS

Het besturen van een vereniging doe je samen met het hele bestuur. Want de kans op succes is groter als je gezamenlijk besluit om ambities waar te maken.