Opleiding: Coach de coach
Start met trainersbegeleiding en help de trainers zich te ontwikkelen, zodat zij met meer plezier betere trainingen te verzorgen. Dit kan met het Coach-de-Coach-programma!

Wil jij een nog betere trainersbegeleider worden? Volg dan de coach-de-coach-workshop op één van de volgende dagen:

26 september 2018: Coach de coach (scholing tot trainersbegeleider) in Deventer
3 oktober 2018: Coach de coach (scholing tot trainersbegeleider) in Deventer
8 oktober 2018: Coach de coach (scholing tot trainersbegeleider) in Dordrecht
22 oktober 2018: Coach de coach (scholing tot trainersbegeleider) in Heerenveen.

Schrijf je hier in voor de coach-de-coach-workshop. 

Waarom trainersbegeleiding?

Elke trainer of coach wil dat zijn sporters plezier hebben en zich ontwikkelen. Trainers, zeker in de jeugd, hebben niet alleen een grote invloed op de sporttechnische ontwikkeling, maar ook op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de (jonge) sporter.

De meeste trainers vervullen de trainersrol ten volle gemotiveerd. Vaak ervaren zij echter dat ze nog veel kunnen leren op het gebied van werken met een groep sporters. Voorbeelden van veelvoorkomende leerpunten zijn:
- het bieden van structuur en duidelijkheid;
- positief coachen en het geven van effectieve complimenten;
- inspelen op de verschillende niveaus, humeuren en karakters.

"Alle trainers verdienen de begeleiding die nodig is om zich te ontwikkelen"

Alle trainers verdienen de aandacht en begeleiding die nodig is om zich op deze gebieden te ontwikkelen. De ervaring leert dat trainersbegeleiding leidt tot trainers die zich gewaardeerd voelen en met meer voldoening hun trainingen geven. Het leidt ook tot sporters die met plezier sporten, zich sneller ontwikkelen en graag bij de club blijven. Ook de club heeft er baat bij. Goede trainersbegeleiding zorgt voor minder gedoe, meer stabiliteit op trainersvlak, tevreden ouders en een positief imago.

Doel van het Coach-de-Coach-programma

 • Een aantal mensen met hart voor de vereniging opleiden tot trainersbegeleider
 • De vereniging helpen trainersbegeleiding een plek te geven in het beleid van de club

Afhankelijk van de grootte van de club adviseren wij om twee, drie of vier verenigingsmensen op te leiden tot trainersbegeleider.

Opzet van het Coach-de-Coach-programma

Het programma kent vijf stappen en wordt uitgevoerd op de club. De planning wordt in onderling overleg gemaakt. De vijf stappen zien er als volgt uit:

 1. Een startgesprek met het bestuur over het wat en hoe van trainersbegeleiding (2 uur)
 2. Een workshop voor alle trainers en coaches van de club over het creëren van een veilig-, sociaal- en plezierig sportklimaat waarin iedereen zich kan ontwikkelen (3 uur)
 3. Een workshop voor de geselecteerde trainersbegeleiders waarin zij leren hoe zij in de praktijk kunnen observeren, analyseren en feedback geven (3 uur)
 4. Een praktijkgedeelte waarin de trainersbegeleiders door ons individueel gecoacht worden en feedback krijgen (2 uur per op te leiden trainersbegeleider)
 5. Een gesprek met het bestuur en de trainersbegeleiders over de next steps, verkrijgen van draagvlak en inbedding in de club (2 uur).

De invulling van de stappen plooit zich naar de behoefte van de club:

Wat levert het de vereniging op?

Trainersbegeleiding blijkt de meest effectieve manier om echt structurele stappen te maken in de pedagogisch-didactisch kwaliteiten van trainers, coaches en jeugdleiders. De kwaliteit van de trainingen en het plezier van de sporters neemt daardoor toe. Op de volgende punten wordt vooruitgang geboekt:

"Het doel is een club waar ouders hun kind met veel plezier lid maken"
 • Een gemeenschappelijk visie op trainen en coachen
 • Een visie die ook daadwerkelijk in de praktijk door de trainers wordt toegepast
 • Meer gevoel van waardering en voldoening bij de trainers en coaches
 • Minder verloop onder de trainers
 • Trainingen waar de sporters meer structuur, plezier en ontwikkeling ervaren
 • Minder verloop onder de sporters
 • Waardering van de ouders over de kwaliteit van de begeleiding van hun kinderen

Dit alles draagt bij aan een positief imago van de club: een club waar ouders hun kind met plezier lid maken.

De opleiders van de Academie van Sportkader hebben de laatste jaren bij veel verenigingen het Coach-de-Coach-programma uitgevoerd en verenigingen geholpen trainersbegeleiding écht tot een belangrijke bouwsteen van het technisch- of jeugdbeleid te maken.