Sport verenigt Nederland

NOC*NSF

Het Nationaal Sportakkoord

Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

De bindende kracht van sport is uniek. Sport verbroedert, verbindt en haalt sociale drempels weg. Sport is voor en van iedereen en sluit niemand buiten Sport brengt Nederland samen. In het veld, maar ook daarbuiten. Onze sportclubs spelen daarin een fundamentele rol. Het zijn de plekken waar we elkaar dagelijks ontmoeten en waar we sámen sporten. Waardoor we langer met plezier blijven sporten en bewegen. De gezamenlijke sport (Sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) gelooft en zet vol in op het versterken van die wortels van onze sportinfrastructuur. Het krachtiger maken van clubs, vrijwilligers en kaderleden draagt bij aan sociale cohesie en inclusie. De gezamenlijke sport draagt dan ook meer dan graag bij aan het Sportakkoord: Sport Verenigt.

Wil je als vereniging meer weten over het sportakkoord bij jou in de gemeente, kijk dan op deze site: www.sportakkoord.nl, hier is alle basisinformatie te vinden over het Sportakkoord (inclusief de gemeentelijn). In onderstaande overzichtskaartje is te zien welke gemeente al een sportakkoord heeft, er een aan het opstellen is samen met een sportformateur of nog niet bezig is.