Academie van Sportkader, supporter van jouw ambitie!
Trainers en coaches spelen een belangrijke rol binnen de club. Door goede trainers en coaches draait alles net even beter. Wil je als trainer nóg beter worden? Dan ben je bij de Academie voor Sportkader (ASK) aan het juiste adres. Met scholingen en verenigingstrajecten ondersteunen zij de clubs.

Het aanbod van de ASK voor het seizoen 2017/2018 staat nu online. Wil je weten wat je als trainer en/of coach kunt doen? Er is een nieuwe brochure beschikbaar, waarin helder wordt verteld wat de achtergrond van de ASK is en welke mogelijkheden voor ondersteuning er zijn.

(Bij)scholingen

Het aanbod is ook dit jaar gevarieerd. Heb je als trainer-coach bijvoorbeeld behoefte aan handvatten bij het omgaan met opgroeiende jongeren? Daarover leer je tijdens de (bij)scholing ‘Themagericht trainen en coachen van pubers.’ 

Een belangrijke basis voor trainers in de nieuwe planning is de scholing '4 inzichten over trainerschap'. Deze scholing biedt de mogelijkheid te groeien in de rol als trainer/coach. Joyce van Santen, kerndocent van deze scholing, geeft aan: "Het is een heel interactieve bijscholing, waarop ik heel vaak van de trainers hoor: ‘Dit had ik veel eerder moeten doen’. Er worden veel praktische handvatten aangeboden, maar er zitten ook veel 'a-ha-momenten' in, waar de deelnemers mee aan de slag kunnen. En het mooie is, dat je ziet hoe ze in de scholing ook leren van elkaar. Juist door eens samen met trainers uit andere takken van sport hun kennis en ervaringen te delen. Super inspirerend!"

Zeer binnenkort wordt er in samenwerking met de Vereniging voor Sportgeneeskunde en het Rode Kruis een scholing ‘Omgaan met sportongevallen en blessures’ georganiseerd. Voor trainers is dit een interessante (bij)scholing omdat er wordt geleerd hoe te handelen bij een ongeval, iets dat bijna elke trainer helaas wel een keer meemaakt. Bovendien ontvangen de deelnemers als ze de bijscholing met goed gevolg afgerond hebben de Rode Kruis certificaten EHBSO en Reanimatie.   

Grensoverschrijdend gedrag binnen de sportvereniging is vaak een lastig onderwerp. Tijdens deze (bij)scholing gaat het vooral om het borgen van de sociale veiligheid. Wil je meer inzicht krijgen in deze thematiek en zich er meer bewust van worden? Dan is deze vernieuwde (bij)scholing een aanrader!

Met deze en tal van andere scholingen hoopt de Academie voor Sportkader eraan bij te dragen dat jij je als individuele trainer, coach, bestuurder en/of arbiters verder kan blijven ontwikkelen. Op deze manier kan jij jouw cruciale rol binnen de sport nóg beter vervullen.

Divers

De scholingen van de ASK richten zich niet alleen op trainers en coaches. Ook voor arbiters, bestuurders of ouders bieden zij opleidingen aan. Op deze manier krijgt iedereen die binnen jouw club meewerkt de mogelijkheid daarin ondersteuning te krijgen.

ASK

De ASK is sinds 2006 onderdeel van NOC*NSF en werd opgericht door sportbonden. Het is echter nog altijd een product van nauwe samenwerking tussen de sportkoepel en de bonden. ‘Voor elke sporter een competente trainer/ coach/instructeur en voor elke wedstrijd een competente scheidsrechter/jurylid, in een veilig sportklimaat gecreëerd door competente sportbestuurders.’ Die zin vat de ambitie van ASK treffend samen.