Sportvereniging in beweging: een open club

Sportvereniging in beweging: een open club
Sportverenigingen anno nu zijn een onderdeel van een voortdurend in beweging zijnde samenleving. Als club merk je dat de vraag van je leden en potentiële leden verandert, dat er andere organisaties in de buurt zijn met wie je als club mooie samenwerkingsverbanden kunt creëren. En zo je bestaansrecht voor nu en voor de toekomst kunt verzekeren. Openheid, uitnodigend zijn voor iedereen die wil sporten en bewegen en ondernemend genoeg om kansen te signaleren en te benutten, dat kenmerkt de open club.

In dit thema vind je toelichtingen op de open club filosofie, op de houdingen die zo´n club kenmerken en vooral vind je hier veel mooie voorbeelden van andere clubs, die steeds op hun eigen wijze invulling gegeven hebben aan hun idee van een open club. Laat je inspireren!

Wil jij als sportclub meer ‘open’ worden, maar vraag jij je af hoe pak ik dit nou aan? Het onderstaande filmpje helpt je op weg en biedt een viertal ondersteunende handvatten.

De filosofie

Als sportclub ben je een belangrijke schakel in het streven om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Jouw club heeft een eigen identiteit, maar is tegelijkertijd ingebed in zijn omgeving.

Bekijk de 'Open Club' filosofie

Vier houdingen

De open houding van een open club is verder uitgewerkt tot een lijstje van vier gedragingen, die een open club kenmerken. Dat zijn: Open Cultuur, Vraaggerichtheid, Ondernemerszin, Samenwerking.

Bekijk de 'Vier Houdingen'

Initiatieven

De open club gedachte heeft oneindig veel verschijningsvormen. Niet alleen hebben verschillende organisaties bij het herkennen van de trend aan de filosofie soms een andere naam gegeven, maar de gedachte op zich leent zich ook voor heel veel verschillende vormen om deze uit te dragen.

Lees meer over de initiatieven

Praktijkvoorbeelden

Om handen en voeten aan de vier houdingen te geven hebben we enkele voorbeelden uit de praktijk van clubs, die een invulling gegeven hebben aan die gedragingen geschreven. Daarmee willen we inspiratie en stof ter bespreking binnen de club bieden.

Laat je inspireren

Bron: voorclubs.sport.nl

Wil je meer informatie om je club succesvol te runnen? Ga dan naar https://voorclubs.sport.nl. Hier vind je actueel nieuws en inspirerende voorbeelden op het gebied van bijvoorbeeld ledenbehoud, financiën en het werven van vrijwilligers.