Ouderbetrokkenheid

Bij ouderbetrokkenheid denken we snel aan vrijwilligerswerk op de vereniging. Maar ouderbetrokkenheid is veel meer dan dat. Het begint thuis al... Hoe ondersteun je als ouder jouw kind in de sport? Wat kun jij als ouder betekenen in het stimuleren van sportplezier bij jouw eigen kind, maar ook op de vereniging? Wat kan er verwacht worden van ouders? Hoe betrek je als trainer, coach of bestuurder de ouders op een positieve manier bij de vereniging? Een goede relatie tussen de vereniging en de ouders van jeugdleden zorgt voor een positieve sfeer voor iedereen en waar mensen graag een bijdrage willen leveren.