Sociale media: bestuur en beleid

Wie sportief mediagebruik een eigen plek wil geven in de sportvereniging, ontkomt niet aan het vastleggen van duidelijke afspraken en regels. Hoe zit het met veiligheid of de juridische kant? De belangrijkste punten op een rij.

 

Media en veilig sportklimaat

 Veilig mediagebruik verdient een eigen plek binnen de sport. De leefwereld van jonge sporters beperkt zich niet tot de trainingen en wedstrijden. Ook de jongeren op uw vereniging bewegen zich online, zoeken contact met elkaar en gaan daarbij soms ook over grenzen. In  het ergste geval is er sprake van strafbare feiten, zoals bedreiging of intimidatie.

Uitgangspunten voor een veilig online sportklimaat:

  • Zorg voor duidelijke gedragsregels media en communiceer die. Gebruik bijvoorbeeld de gedragsregels uit de Toolkit Sportief met Media.

  • Veranker de gedragsregels in de reglementen van de vereniging en geef de tuchtcommissie een rol bij het naleven ervan. Leden of begeleiders kunnen lastig aangesproken worden op hun gedrag als er geen duidelijke regels aan ten grondslag liggen.
  • Neem als vereniging de regie over het mediagebruik. Laat het beheer van een Facebookpagina of groeps- Whatsapp niet helemaal aan een jeugdteam over, maar zorg dat een volwassene toezicht houdt en ingrijpt als het uit de hand loopt. Laat een volwassene altijd de beheerder zijn.
  • Geef als vereniging het goede voorbeeld. Gebruik digitale media om bij te dragen aan een positief en veilig sportklimaat en wees een voorbeeld voor sportief online gedrag.

Juridische zaken

Een mediawijze sportvereniging geeft zelf het goede voorbeeld. Dat geldt ook voor het respecteren van wat wel en niet kan of mag bij het gebruik van ict (privacy, auteursrecht) en sociale media.

Enkele tips:

  • Zorg voor toestemming van leden, vrijwilligers en medewerkers voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens.
  • Verzamel en gebruik niet meer gegevens van en over leden en andere betrokkenen dan strikt noodzakelijk is voor het gebruik.
  • Wees helder over de do’s en dont’s van sociale media. Maak afspraken over hoe te reageren, namens wie, en over wat wel en wat niet verstandig is. Positief en sportief mediagebruik straalt af op de vereniging!
  • Gebruik content (foto’s, video’s, tekst) alleen op rechtmatige wijze, dus met voorafgaande toestemming of in overeenstemming met het auteursrecht.
  • Respecteer de (online) privacy van sporters, vrijwilligers, bestuurders en begeleiders. Gebruik dus bijvoorbeeld een beveiligde omgeving ('achter een inlog') om informatie binnen de vereniging te delen.

 Klik hier voor de folder!