Trainersbegeleider(s) op elke club
Papendal – Elke amateurclub zou er goed aan doen één of meerdere trainersbegeleiders aan te stellen. Dit zorgt voor trainers/coaches die pedagogisch beter onderlegd zijn en een prettiger sportklimaat op de club. Hiervoor pleiten de sportbonden en NOC*NSF die zijn aangesloten bij het het actieplan “Naar een Veiliger Sportklimaat” (VSK). Zij zullen clubs actief ondersteunen om met trainersbegeleiding aan de slag te gaan.

Een trainersbegeleider helpt de trainer/coach met name op de pedagogisch en didactische aspecten van het geven van een training. Het resultaat, zo blijkt uit clubs die dit al doen, is dat de trainers met meer voldoening hun trainers- en coachrol vervullen en dat de sporters meer plezier beleven aan het sporten en zich nog beter ontwikkelen.

Trainers hebben veel invloed op de sfeer en kwaliteit binnen verenigingen

“We weten van clubs die hun trainers begeleiden, dat dit positief werkt op alle vrijwilligers en leden van de clubs. Het is een inspanning die zich uitbetaalt”, zegt Ary Hordijk, programmamanager van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Trainersbegeleiding heeft vaak geen prioriteit omdat de meeste clubs al moeite genoeg hebben voldoende vrijwilligers te vinden. Hordijk: “Heel begrijpelijk, maar het is wel een gemiste kans. Want dankzij begeleiding bind je trainers en sporters juist langer aan de club.” Dat beaamt Danny Meuken. Hij is trainersbegeleider bij voetbalclub SML in Arnhem. "Doordat onze trainers en coaches ondersteund worden, hebben ze meer plezier. Dat heeft ook weer een positief effect op de sporters."

Uit diverse onderzoeken blijkt dat trainers/coaches veel invloed hebben op de sfeer en de kwaliteit binnen verenigingen. Zo vergroot een goede trainer het plezier, zelfvertrouwen en sportieve vaardigheid van jeugdspelers. Ook kunnen trainers die structuur en duidelijkheid bieden, op de juiste manieren complimenten geven en corrigeren en het sociale groepsklimaat positief beïnvloeden.[1] Overigens geven trainers/coaches aan dat ze zelf graag begeleid willen worden (58%) en een groot deel is bereid zelf trainers te begeleiden.[2] 

Vanuit het actieplan VSK wordt gestart met het geven van workshops trainersbegeleiding bij sportclubs. Daarnaast is informatie te vinden op het online platform Sportplezier hoe te starten met trainersbegeleiding: www.sportplezier.nl/co

CO. haalt het beste uit trainers en coaches

Trainersbegeleleider: CO.

Om de functie van ‘trainersbegeleider’ meer bekendheid te geven, start een communicatietraject waarin CO. wordt geïntroduceerd. CO. is de trainersbegeleider die op elke club kan rondlopen. CO. haalt het beste uit trainers en coaches. Hij/zij geeft hen de ondersteuning die ze nodig hebben. Zodat er trainingen en wedstrijden geleid worden waarin iedereen zich met plezier ontwikkelt, zowel in sportief als in sociaal opzicht.

[1] Hilhorst,Schipper-van Veldhoven, Jacobs, Theeboom & Steenbergen, 2014

[2] NOC*NSF, Sportkadermonitor 2015