"De vereniging staat onder druk" is een veel gehoorde kreet. Het verenigingsleven is door de jaren heen veranderd en het is een uitdaging voor bestuurders om hiermee om te gaan. Deze video van de KNVB is bedoeld ter inspiratie voor verenigingsbestuurders die werken aan hun vereniging. Het voorbeeld van een voetbalvereniging kan natuurlijk op elke sport worden toegepast. 

In de video wordt uitgelegd dat er 3 pijlers zijn die cruciaal zijn voor een goede vereniging: strategie, structuur en cultuur. Dit laatste punt is vaak belangrijker dan gedacht. Het zorgt ervoor dat leden zich verbonden voelen aan de vereniging en daardoor ook eerder bereid zijn hun steentje bij te dragen. 

De KNVB heeft ook een vervolg gemaakt op bovenstaande video, waarin nog dieper wordt uitgelegd hoe je dit als bestuurder nou precies kunt aanpakken. Er zijn ook 4 inzichten ontwikkeld waar bestuurders veel handige tips uit kunnen halen! Bekijk de 4 inzichten voor bestuurders hier