"Als bestuur moet je niet alles zelf willen doen"

"Als bestuur moet je niet alles zelf willen doen"
Wielervereniging Toerclub Boxmeer volgde een van de Veilig Sport Klimaat trajecten, de cursus "Besturen met een Visie", om meer inzicht te krijgen in het verenigingsbeleid. Lees hier meer over hun ervaringen.

Twee jaar geleden werd de 115 leden tellende wielerclub gerund door een zeskoppig bestuur, die al het werk naar zich toetrokken. Twee nieuwe, jonge bestuursleden kwamen met kritische vragen, bijvoorbeeld over het verenigingsbeleid, stelt bestuurslid Theo Bisseling. “We hadden echter nauwelijks iets vastgelegd over het verenigingsbeleid. Het leek ons dan ook zinvol om samen met deze twee nieuwe bestuursleden de cursus Besturen met een Visie te volgen.”

Waarop hebben jullie gefocust?

“Wij hebben ons vooral gericht op het ontwikkelen en beschrijven van onze visie. De stip aan de horizon werd destijds als volgt omschreven: In 2020 zijn we een betrouwbare, gezellige, financieel gezonde toerclub, waar onze leden een sportieve uitdaging hebben, veilig kunnen fietsen en qua samenstelling een gezonde mix van ouderen en jongeren laat zien. De focus lag hierbij op de thema's veiligheid, gezonde mix en uitdaging voor iedereen. Deze doelstellingen zijn grotendeels al behaald. Zo hebben veertien leden de cursus Wegkapitein gevolgd en is er een groepje mountainbikers binnen de vereniging ontstaan, waardoor we ook nieuwe leden hebben aangetrokken. Voor de komende jaren worden de overige thema's verder uitgewerkt.”

Wat is er veranderd en wat zijn de toekomstplannen?

“Onze eyeopener dankzij de cursus was dat we als bestuur niet alles in eigen hand hoeven te houden. Het bestuur bestaat nog steeds uit zes leden, maar we hebben dit jaar, als pilot, een achttal commissies samengesteld. In iedere commissie is wel een bestuurslid vertegenwoordigd. Het resultaat is dat we op deze manier veel meer inbreng en betrokkenheid van de leden hebben. Eind van het jaar evalueren we deze pilot en als het goed gaat, dan gaan we in het voorjaar 2018 mogelijk over naar een dagelijks bestuur van drie mensen, ondersteund door de diverse commissies.”