Wie kan trainersbegeleider worden?
CO. begeleidt de trainers van je vereniging; in de praktijk, tijdens een training of wedstrijd. CO. begeleidt met name op de pedagogische en didactische aspecten van het geven van een training. Trainers die door CO. begeleid worden, leren wat goed gaat en wat beter kan. Het resultaat is dat de trainers met meer voldoening hun trainers- en coachrol vervullen; en dat de sporters zich met plezier nog beter ontwikkelen, zowel op sportief als op sociaal gebied.

Wie zijn binnen jouw vereniging geschikt om CO. te worden? Wie hebben de juiste competenties? Het bestuur speelt een belangrijke rol bij het zoeken en vinden van een goede CO.

In principe kan iedereen die aan onderstaand profiel voldoet de rol van CO. vervullen: een trainer, hoofdtrainer, technisch coördinator, lid van het jeugdbestuur, commissielid of een betrokken ouder die wat voor de vereniging wil betekenen.

"CO. is gemotiveerd en heeft de kwaliteiten en de tijd om deze nieuwe rol binnen de club te vullen"

Wat maakt iemand tot een goede CO.?

  • heeft een open en coachende houding;
  • is positief, inspireert en bouwt voort op wat goed gaat;
  • zorgt voor meer plezier en zelfvertrouwen bij de trainers die hij of zij begeleidt;
  • kijkt en luistert goed en laat zich daarbij niet leiden door eigen emoties;
  • legt de focus op de pedagogische-didactische aspecten van de trainersrol;
  • kan observeren en op basis daarvan opbouwende en leerzame feedback geven;
  • geeft tips en suggesties die direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

CO. is gemotiveerd en heeft de kwaliteiten en de tijd om deze nieuwe rol binnen de club te vullen.
Door een goede eerste CO. aan te stellen binnen de vereniging zorg je ervoor dat trainersbegeleiding binnen de club heel gewoon wordt.

Enthousiast geworden? Ga direct op zoek naar een CO. voor jouw vereniging!

Eén of meer CO.’s?

Wij adviseren om, afhankelijk van de grootte van uw vereniging, meerdere CO.’s te werven. Ten eerste om praktische redenen: er kunnen dan meer trainers worden begeleid en de CO.’s kunnen onderling afstemmen en ervaringen uitwisselen. Het draagt er ook aan bij dat de rol van CO. sneller een positie binnen de club krijgt. CO. wordt daarmee zichtbaar en is een belangrijk visitekaartje van de club.