Aan vrijwilligers geen gebrek bij Basketbalvereniging Peatminers. Deze vereniging werkt hard aan het goed organiseren van vrijwilligerswerk. Dat doen zij door de vrijwilligers op een taakgerichte manier in te delen.

"De saamhorigheid en het clubgevoel zijn ontzettend groot binnen onze club, daar zijn wij heel erg trots op en zo hoort het ook te zijn," aldus Herwin van de Vegte (Bestuurslid Peatminers). Bij Peatminers is niemand groter dan de vereniging. Door dit uit te dragen krijgen alle leden het gevoel dat je er met elkaar voor zorgt dat de vereniging goed draait. 

Het vrijwilligersbeleid

Een aantal jaar geleden heeft de vereniging een nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkeld, met als doel dat elke lid of ouder een vrijwilligerstaak uitvoert. Denk hierbij aan een bardienst, velden opbouwen voor de wedstrijd, training geven, meehelpen tijdens basketbal kamp of toernooien. Welke taak iemand op zich neemt hangt af van hoeveel tijd zij hieraan kwijt zijn. 

Het clubgevoel is ontzettend groot binnen onze club

Dit laatste heeft de vereniging in kaart gebracht door alle verschillende taken die er zijn te beschrijven, met de tijd die nodig is om deze uit te voeren. De vrijwilligerscommissie bouwde ondertussen een database op van mensen bij de vereniging en hun wensen en beschikbaarheid. Zo kan rekening gehouden worden met de beschikbare tijd en de wensen van de leden. Elk lid kan op deze manier iets voor de vereniging betekenen, zonder teveel hooi op zijn of haar vork te nemen of de kantjes er vanaf te lopen. Dit vrijwilligersbeleid heeft Peatminers een hoop rust gegeven. Dankzij de database, het huishoudelijk reglement, de gedragsregels en een vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de vereniging veel duidelijkheid.

Betrokkenheid is van belang

Trainer Esteban Hulshof vindt het belangrijk om betrokken te zijn bij de vereniging. Als trainer kan hij de vereniging een stapje verder helpen en leden aansporen om later ook vrijwilliger te worden, zodat Peatminers in de toekomst blijft groeien. 

Op deze manier is het werk te overzien

"Het is niet zo dat er nu van één persoon heel veel wordt gevraagd. Juist omdat we het met z'n allen doen, is het werk te overzien," vertelt trainster Ellen Fokke. Bij Peatminers vinden ze het belangrijk dat ook de jeugd gaat meewerken aan vrijwilligerstaken. Je kunt als ouder je kind helpen door te laten zien hoe belangrijk het is dat je iets kunt betekenen voor de vereniging. Niet alleen op sportief vlak, maar ook in het verenigingsleven.