De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke en toekomstbestendige vereniging. Een vereniging waar iedereen zich thuis voelt en met plezier sport! Vier jaar na de lancering hebben we een nieuwe stap gemaakt: hij is gedigitaliseerd!

Op www.verenigingsbox.nl zijn verschillende beleidsthema’s op het gebied van sportiviteit en respect te vinden, van het integreren in beleid,  het ondersteunen van coaches en spelers, tot het maken van een sanctiebeleid. De thema’s zijn breed en veelomvattend. Daarnaast wordt aan elk thema een praktijkvoorbeeld gekoppeld. Als bestuurders, trainer, coach, of arbiter kun je direct aan de slag met deze hulpmiddelen. Zo helpt de verenigingsbox je om het gesprek over sportiviteit en respect op gang te brengen en om het thema een vaste plaats te geven binnen jouw vereniging.

Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin je met plezier sport en jezelf kan zijn.