Zwem sportief met code blauw!
Met Code Blauw laten de KNZB, zwemverenigingen en zwembaden zien dat ze zich samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is de ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en de faciliteiten om te gaan.

Respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!

De KNZB streeft naar een zwemsportklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen. 

Code Blauw uitdragen

Er zijn verschillende manieren om zichtbaar te maken dat u achter Code blauw staat:

  • Verenigingen en locaties kunnen laten zien dat zij Code Blauw onderschrijven door het ophangen van spandoeken en posters.
  • Iedereen die zich betrokken voelt en achter het statement staat, kan dit laten zien door een blauw polsbandje met Code Blauw te dragen: van sporters tot officials en van bestuurders tot supporters.

Klik hier voor Code Blauw producten.

Wat doet de KNZB?

De KNZB gaat Code Blauw de komende jaren inzetten als overkoepelende campagne. Om de campagne te versterken, worden persmomenten gecreëerd en worden bekende ambassadeurs ingezet (sporters vanuit alle geledingen: wedstrijdzwemmen, schoonspringen, synchroon zwemmen en waterpolo). Zo vergroot de KNZB de bekendheid van Code Blauw. Als ambassadeurs laten zien dat zij achter het statement staan, kan dat een positieve bijdrage leveren aan het gedrag van andere betrokkenen.

Onder de vlag Code Blauw brengt de KNZB de komende twee jaar een viertal thema’s onder de aandacht:

1) Voorkom grensoverschrijdend gedrag

2) Gedraag je sportief

3) Houd je aan de spel-en gedragsregels

4) Plezier in het sporten 

Voor meer informatie over de activiteiten klik op een van de vier thema’s.