De volleybalvereniging Volley Zuid uit Rotterdam probeert haar leden te betrekken bij het schrijven van het beleidsplan. Dat doen ze niet door middel van 1 avond ideeën ophalen, maar ze nodigen af en toe een groepje mensen uit om heel gericht over 1 onderwerp te brainstormen.

Op deze manier hebben de leden ook echt het idee dat ze specifiek over iets kunnen nadenken en gaat het meer leven. Tamar is één van de leden die bij zo'n brainstormsessie is geweest en onder andere heeft nagedacht over vrijwilligers. 

“Sinds er een nieuw bestuur is, is er meer communicatie met hen via de app. Zo hoorde ik van de brainstormsessies t.b.v. het nieuwe beleidsplan. Later ontving ik ook een persoonlijke uitnodiging om mee te komen praten over de onderwerpen: maatschappelijk, sociaal en vrijwilligers. Ik werd uitgenodigd voor deze brainstormsessie omdat het bestuur weet dat hier ook mijn interesse ligt en een stukje achtergrond. Ik ben betrokken bij de club als speelster en nu ook ouder van twee volleyballende knullen. Vorig jaar heb ik samen met een andere ouder een voorstel geschreven om de volleybalspeeltuin op te zetten. Het bestuur wilde hier ook graag in investeren en zo is deze inmiddels ook tot stand gekomen. Zelf heb ik ook een aantal jaar in het bestuur gezeten en ook toen kwam het al ter sprake, maar kan ik als ouder ook de ruimte nemen om het werkelijk op poten te zetten. Leuk dat deze ruimte er is binnen onze club!

Op de avond zelf zijn we onder het genot van een kopje koffie de drie onderwerpen gaan analyseren via zogenaamde SWOT’s. We zijn de sterke en zwakke kanten in kaart gaan brengen en daarna gekeken naar kansen en bedreigingen. Dit verliep erg ontspannen. Brainstormen is een laagdrempelige manier van meedenken. Dit maakte uiteindelijk dat iedereen zo zijn inbreng had. Het was erg leuk om zo mee te denken op een gebied waar je dan ook affiniteit mee hebt. Eerder kreeg je een beleidsplan op papier en dan is invloed van andere orde. Nu kun je vooraf je invloed uitoefenen als je dat ook leuk vindt. 

Als je het gevoel hebt dat jouw mening of ideeën er toe doen, motiveert je dat natuurlijk om vaker mee te denken. Het was zelfs zo dat ik interesse kreeg om over de andere punten mee te denken, ondanks dat daar niet mijn interesse of ervaring ligt. Fijn om zo met bestuursleden te sparren en het zorgt dat ik me nog meer betrokken voel bij de club en ook meer doe dan voorheen.”

 

Volley Zuid is een mooi voorbeeld voor andere verenigingen. Wil je als bestuurder nou meer tips? Speciaal voor bestuurders zijn er 4 inzichten ontwikkeld. Bekijk ze hier!