Bekijk hier alle inzichten

Je moet op je vereniging de sleutelfiguren proberen mee te nemen in de visie van het bestuur. Deze sleutelfiguren zijn vaak de boegbeelden van de vereniging die vaak al jarenlang in commissies actief zijn en veel invloed hebben op andere leden. Naast deze boegbeelden zijn de enthousiaste nieuwkomers en de leden die kritiek durven te leveren ook belangrijk om mee te nemen. Wie je ook wilt meenemen in je plannen: je kunt niet verwachten dat ze automatisch mee gaan doen met iets dat nooit met ze is besproken. Het uitwisselen van ideeën tijdens bijeenkomsten is dan ook belangrijk en plaats deze ideeën in het grotere plaatje van de club. Hou ook kleine gesprekjes met leden langs het veld en vraag ze naar hun ideeën over bijvoorbeeld het creëren van een betere sfeer op de club. Door het toetsen van je ideeën bij je leden en ècht naar ze te luisteren en ze te laten meedenken, willen ze je ook eerder helpen in de uitvoering.

Richt je op sleutelfiguren

Als je je tijd effectief wilt gebruiken dan richt je je allereerst op de sleutelfiguren op je vereniging. Want zij maken of breken de vereniging. Natuurlijk zijn dit de boegbeelden, die vaak al jarenlang in commissies actief zijn en veel invloed hebben op de andere mensen. Maar denk vooral ook aan enthousiaste nieuwkomers, of juist aan de mensen die kritiek durven te leveren. Je hebt ze allemaal nodig!

Laat ze meedenken

Sleutelfiguren wil je ook meenemen in je plannen, je kunt niet verwachten dat ze automatisch mee gaan doen met iets dat nooit met ze besproken is. Als je je ideeën toetst bij de sleutelfiguren en ècht naar hun ideeën luistert, dan heb je de kans om je goede plannen bij te stellen tot nog betere plannen. Of slechte plannen op tijd af te blazen. Laat ze meedenken, zodat ze je ook eerder willen helpen in de uitvoering.

Meenemen in de praktijk

Bepaal met het bestuur wie welk sleutelfiguur het beste kan benaderen en stel de volgende vragen centraal:

 • Zijn de ambities in een paar zinnen op te schrijven, zodat ze voor iedereen begrijpelijk zijn?
 • Welke 5-10 sleutelfiguren moeten per ambitie als eerste betrokken worden en met wie hebben zij goed contact binnen de club?
 • Welke contactmomenten zijn er om het gesprek aan te gaan met de sleutelfiguren?
 • Welke verwachtingen moeten gecommuniceerd worden naar de sleutelfiguren?
 • Wat is de volgende stap na de gesprekken met de sleutelfiguren en hoe kunnen ze ons helpen om de vrijwilligers en leden mee te nemen?

“Dat enthousiasmeren van clubgenoten klinkt eenvoudig. Maar hoe doe je dat dan? Door één op één met de mensen te gaan praten. Een persoonlijk gesprek werkt nog altijd het beste. Ik vraag altijd wat diegene nodig heeft om de stap te zetten en het vervolgens voor elkaar te krijgen. Dat stuk is vaak lastig voor de kartrekker. Zorg er in ieder geval voor dat je jouw passie, ambitie en kennis deelt met de mensen die je spreekt. Op die manier hebben we bij Dyna ‘75 de trainers enthousiast gekregen om ook op de pleintjes jongeren te gaan trainen. De vereniging wint daar ook bij. Zo hebben we door het ontplooien van activiteiten in Heerenveen voor anderen ook zelf weer ondersteuning gekregen, zoals een trainer via Sportimpuls.” - Jan van der Werf - Voormalig bestuurslid, Basketbalvereniging Dyna ‘75

Tips

 • Prikkel de sleutelfiguren door de ambities te delen. Begin met de ambities waarvan je inschat dat ze hier enthousiast van worden.
 • Deel je enthousiasme, maar blijf ook luisteren. Doe dit niet voor de show, anders prikken ze hier doorheen en krijg je ze niet meer mee.
 • Houd informele, korte gesprekjes langs het veld en vraag ze bijvoorbeeld: wat zijn jouw ideeën voor een betere sfeer op de club?
 • Wissel ideeën uit tijdens bijeenkomsten en plaats ze in het grotere plaatje van de club. Op die manier begrijpen sleutelfiguren de grotere lijn en kunnen ze meedenken.
 • Bedenk samen met de sleutelfiguren concrete manieren om andere vrijwilligers mee te nemen in de
  plannen. Zij kennen de weg in de vereniging!