Simone: trotste directeur van de NBB

Simone: trotste directeur van de NBB
Vrouwen zijn al tijden minder goed vertegenwoordigd in het gemiddelde sportbestuur, al sinds 2010 blijft het percentage vrouwelijke sportbestuurders steken rond 20%. Sinds 1 januari 2018 is Simone Volmer-van den Biggelaar directeur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB). We stelden haar een aantal vragen over haar ambities in haar rol als directeur.

Simone Volmer is geen onbekende in de basketbalsport, naast het feit dat Simone al jarenlang zelf actief speelt, is ze ook actief geweest in andere rollen, zoals coach. Ze vindt het dan ook fantastisch om dagelijks met haar sport en passie bezig te zijn. Ondertussen werkt Simone alweer elf jaar bij de Nederlandse Basketball Bond.

Hoe het begon

Als klein meisje wilde Simone nooit bij de basketball bond werken. Toen ze daar wel terecht kwam, had ze niet per se de ambitie directeur te worden. Echter is ze wel altijd ambitieus geweest. Gaandeweg haar carrière bij de NBB ontwikkelde Simone de ambitie voor beleid, strategie en leidinggeven. Ging haar carrierepad gemakkelijker of moeilijker, omdat ze vrouw is? Nee, maar als vrouw kun je wel een andere inbreng hebben in gesprekken en situaties. Daarom vindt Simone een goede mix van mannen en vrouwen erg prettig en gezond voor een organisatie, omdat je verschillende eigenschappen combineert.

"Een mix van mannen en vrouwen is prettig en gezond"

De juiste afspiegeling

Uit onderzoek blijkt dat er meer vrouwen in de sportbesturen moeten komen. Simone benadrukt dat kwaliteit hier wel bij voorop staat, maar dat er ook genoeg vrouwen zijn die de kwaliteiten in huis hebben. Je ziet alleen vaak dat vrouwen andere keuzes maken. Belangrijk is dat we ervoor zorgen dat bestuursfuncties interessant genoeg zijn voor iedereen met de juiste competenties. Hoe zit het bij de NBB? De NBB heeft een vrouwelijke voorzitter en penningmeester. Hierdoor zijn twee van de zes bestuurlijke posities ingevuld door vrouwen. Dit is een aardige afspiegeling van het ledenbestand en mix van mannen en vrouwen. 

"Er zijn genoeg vrouwen die de kwaliteiten in huis hebben"

Inspiratiebron

Of Simone één inspiratiebron had? Nee! Ze wordt op verschillende momenten door verschillende personen geïnspireerd. Een goed voorbeeld zijn haar vriendinnen, die ieder op hun eigen manier hun leven inrichten. “In de sport weet Marijke Fleuren mij te inspireren, door de manier waarop zij zich inzet voor o.a. een veilig sportklimaat”, aldus Simone.

Ambities

Tot slot vroegen we Simone wat ze als directeur wil bereiken bij de NBB. “Onze missie is ‘Basketball: iedereen, altijd en overal!’. Daar geloof ik in. Een grotere basketbal community, waarin je het hele jaar en in het hele land basketbal kan ontdekken, ervaren en de kansen krijgt om jezelf te ontwikkelen. Ik ben trots om aanvoerder te zijn van het fantastische team aan collega’s en vrijwilligers dat zich inzet voor de basketbalsport in Nederland.”