Aan de slag met trainersbegeleiding
Waar moet je aan denken en wat moet je regelen om trainersbegeleiding écht te laten slagen en te zorgen dat het een vast onderdeel wordt van het beleid van de club? We hebben de belangrijkste stappen en aandachtspunten op een rijtje gezet!

Stappenplan voor het introduceren en inbedden van trainersbegeleiding

 1. Draagvlak en besluit
  Wanneer je als vereniging de keuze maakt voor trainersbegeleiding is dat een keuze voor de lange termijn. Het begeleiden en ondersteunen van trainers krijgt hiermee een vaste en vanzelfsprekende plaats binnen de club. Om als vereniging draagvlak en besluitvorming te creëren voor de keuze voor trainersbegeleiding is het belangrijk om de sleutelpersonen van de club vanaf het begin te betrekken. Dit zijn namelijk de personen die je kunnen helpen om trainersbegeleiding te laten slagen. Het is belangrijk om te beseffen dat deze sleutelpersonen ook degenen kunnen zijn die mogelijk weerstand voelen. Deel daarom de plannen met deze sleutelpersonen en vergeet daarbij de enthousiaste nieuwkomers niet! Luister naar tips, suggesties en mogelijke bedenkingen van je leden. Benadruk de gezamenlijkheid en de winst voor de hele vereniging. Dit geeft inzicht in kansen en valkuilen.
 1. Zoek de geschikte CO.
  Gebruik het profiel van de geschikte trainersbegeleider, de CO., als je gaat zoeken, bespreken, afwegen en selecteren. Een open en vaardige CO. draagt bij aan acceptatie en enthousiasme voor deze nieuwe rol op de club.
 2. Introduceer CO.
  Ga na op welke manier CO. binnen de vereniging het best geïntroduceerd kan worden. Denk daarbij aan een bijeenkomst met alle trainers, de verschillende commissies, via de website, per mail etc. Laat daarbij altijd weten waarom de club kiest voor een CO., wat de CO. gaat doen en wat de rol van CO. is binnen de vereniging. Laat ook weten welke keuzes de vereniging maakt bij de trainersbegeleiding: bij welke trainers starten we en waarom en hoe vaak zetten we CO. in? Zorg uiteraard dat de trainers die met CO. te maken krijgen, vooraf persoonlijk worden geïnformeerd en vertel hoe de begeleiding eruit kan zien en vraag ook naar hun wensen.
 1. Positioneer en support CO.
  Geef een duidelijke positie van trainersbegeleiding binnen de club. Deze positie is afhankelijk van de omvang en organisatie van de vereniging en kan binnen het jeugdbeleid of technisch beleid zijn. Ondersteun als vereniging CO. vooral in de opstartfase waarin de rol van CO. nog onbekend is en er vanuit de leden vragen kunnen komen. Houd in deze beginfase regelmatig contact met CO. en betrokkenen zodat de ervaringen van de CO. en van de trainers worden gedeeld. Hiermee ondersteun je de CO. en alle trainers!

 2. Zorg voor resultaten op langere termijn
  Werken met trainersbegeleiding betaalt zich op meerdere gebieden uit: zo worden de trainingen beter en leuker en voelen de trainers zich gewaardeerd en ervaren meer plezier in hun rol. Trainingsbegeleiding zorgt voor een hechtere groep trainers die zich voor langere tijd aan de vereniging wil binden en er meer consistentie is in coaching en trainingsbeleid. Dit zorgt vervolgens weer voor sporters die zich thuis voelen op de vereniging en met plezier bij de club blijven. En kinderen die met plezier sporten met leuke trainers geeft weer tevreden ouders. Kortom meer sportplezier voor iedereen en een positief imago voor de club!