Kinderen met bijzonder gedrag passen in de moderne sportvereniging

Sporten en bewegen voor kinderen lijkt soms een vanzelfsprekendheid. Echter participeren kinderen met bijzonder gedrag (bv. autisme, ADHD, ADD, etc.) beduidend minder in sportactiviteiten en sportverenigingen in Nederland. En dat terwijl steeds meer kinderen met bijzonder gedrag worden gediagnosticeerd. Wat kan je als vereniging, trainer en ouder doen om deze kinderen beter te integreren in jouw vereniging?

Maak bijzonder gedrag bespreekbaar

“Ik denk dat binnen alle verenigingen in heel Nederland kinderen met bijzonder gedrag voorkomen,” aldus Evelyne Bliekendaal, GZ-psycholoog Kind en Jeugd. Toch zijn er maar heel weinig sportverenigingen die actief beleid voeren om kinderen met bijzonder gedrag beter te integreren binnen hun sportvereniging. "De eerste stap is om te bepalen als sportvereniging hoeveel ruimte er voor bijzonder gedrag is. Mag bijzonder gedrag bij ons op de vereniging? Is het bespreekbaar? En zijn we bereid met deze ouders en kinderen aanvullende afspraken en regels te maken buiten ons gebruikelijke set regels?"

Zorg voor aanvullende regels

Kinderen met bijzonder gedrag reageren namelijk vaak anders dan gebruikelijk op bepaalde situaties. Ze spreken zogezegd een andere taal. Dave Hollanders, jeugdtrainer: "Elk kind spreekt zijn eigen taal of ze nu bijzonder gedrag vertonen of niet. Als je je als trainer verdiept in elk kind, dan zal je als trainer beter begrijpen hoe zij op bepaalde situaties reageren. Met kinderen met bijzonder gedrag maak je vaak andere afspraken dan met de andere kinderen uit je team, omdat die regels hun meer houvast bieden om met lastige situaties om te gaan." Betekent dit dat het kind met bijzonder gedrag zich dan niet aan de regels hoeft te houden? Nee! Voor hem/haar gelden alleen een set aanvullende regels die helpen het sportplezier voor het hele team te vergroten. 

Geef openheid van zaken

Als ouder ken je jouw kind vaak door en door. Je weet hoe je met zijn/haar gedrag om moet gaan en welke regels je met hem/haar hebt besproken. Op een sportvereniging sta je echter aan de zijlijn. "Wat lastig is aan het trainen van een kind met bijzonder gedrag, is dat nog weleens uit de bocht vliegen. Als ouder sta ik dan wel eens aan de kant en vind ik dat heel lastig," aldus Mariska Pronk, moeder van kind met autisme en ADHD. "Praat daarom met je vereniging, met je trainer, de andere ouders en vertel over de situatie. Creëer meer bewustzijn en dus meer begrip voor jouw situatie en je zult het verschil direct merken."