Plezier staat voorop bij VZOD

VZOD is een korfbalvereniging in Kudelstaart. Het is een gezellige vereniging met veel vaste leden die allemaal hun steentje bijdragen aan de club. Het is een plek waar niet alleen wordt gekorfbald maar waar ook vriendschappen ontstaan. Hoe doet VZOD dat? Wij bespraken dit met Anja Vermeulen, de voorzitter van VZOD.

Kun je het VZOD in 3 woorden omschrijven? 

“Sportief, ambitieus en gezellig!” 

Wat betekent Sportplezier voor jullie? Hoe dragen jullie dat uit?

“Ik denk dat het het belangrijkste is dat je plezier in je sport houdt. Dat geldt voor kinderen, maar ook voor ouderen. Dat betekent dat we best ambitieus mogen zijn. Maar, dat dat niet ten kosten mag gaan van plezier. Niet bij de kinderen, maar ook niet bij de sportouders. Een vereniging is verkeerd bezig wanneer zij de leden te erg ‘pushen’ om te winnen. Daar letten wij heel scherp op. We proberen ze wel uit te dagen en te stimuleren om zo hoog mogelijk op te komen. Maar plezier blijft altijd voorop staan.”

Wat doen jullie aan te fanatieke ouders aan de kant? 

“We proberen de situatie te verbeteren door eerst een gesprekje aan te gaan. We tonen begrip maar laten wel blijken dat het op een andere manier beter gaat. We snappen dat je dat je heel fanatiek bent en dat vinden wij ook wel leuk. Maar, het effect op de kinderen werkt op deze manier vaak averechts. Verder hebben wij laatst ook een thema-avond gehouden van Tv-Sportplezier voor de sportouders. We bespraken bij deze avond hoe zij zich het best kunnen gedragen langs de lijn. We kregen de thema-avond voorgeschreven van de korfbalbond.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat er genoeg vrijwilligers zijn? 

“Tot nu toe hebben wij altijd genoeg vrijwilligers gehad. Toch is dat altijd even spannend. Op het moment vragen wij aan alle ouders van de nieuwe leden een enquête in te vullen over vrijwilligerswerk. Zo kunnen ze invullen wat zij doen, waar ze goed in zijn en hoeveel tijd zij beschikbaar hebben voor de vereniging. Ouders moeten bij ons wel verplicht meedraaien in de kantine. Voor de rest is het op vrijwillige basis. Wanneer wij vrijwilligers nodig hebben, kijken we tussen de papieren of iemand heeft aangegeven dat hij/zij graag in het bestuur wilt of iets dergelijks. Verder gaan we gesprekjes aan langs de lijn zodat ouders een sterkere band krijgen met de club.”

“Wij proberen goed te luisteren naar vrijwilligers”

En hoe houden jullie vrijwilligers tevreden? 

“Wij proberen goed te luisteren naar vrijwilligers. Zeker wanneer zij iets aangeven. Zo raken ze niet overbelast. We hebben sinds een jaar een vrijwilligerscoördinator. Hij kijkt goed naar het belang van de vrijwilligers. Zo let hij erop dat vrijwilligers niet door verschillende commissies worden benaderd. Verder proberen we de vrijwilligers nauw betrokken te houden bij de vereniging. Eens in het jaar houden wij bijvoorbeeld een ‘Dankjewel avond’. Op die manier zetten wij onze vrijwilligers eens goed in het zonnetje.”

VZOD is een hechte club hoe is dat zo gekomen hoe houden jullie dat zo?

“Ik denk dat echt te maken heeft met dat de club in een dorp staat. Het is een echte dorpsvereniging. Er is maar 1 korfbalclub in Kudelstaart. We hebben dus weinig tot geen competitie. Ik denk ook dat we zo hecht zijn omdat wij ons niet alleen op sport richten. We organiseren nog een heleboel activiteiten daaromheen. Denk aan een jeugdkamp, feestavonden en barbecues. Zo leer je elkaar ook buiten de lijnen beter kennen en bouw je een echte band op met elkaar. Ik denk dat VZOD op die manier een hele hechte club is geworden én gebleven. We merken ook dat de groei van de leden onder jongeren aan het groeien is. Ook zij zijn nu alweer een hechte groep aan het vormen.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat de wedstrijden niet alleen spannend maar ook leuk zijn? 

“De jeugdwedstrijden worden vrijwel altijd alleen door onze eigen scheidsrechters gefloten. Wij geven ze altijd mee dat ze iets ‘losser’ moeten fluiten bij teams die bijvoorbeeld de eerste wedstrijden spelen. Ze kijken naar de teams en passen daar hun ‘fluitstijl’ op aan. Voor teams die helemaal niet gevorderd zijn, fluit je natuurlijk minder streng dan teams die het supergoed kunnen. Het is ook belangrijk dat ze goed uitleggen waarom ze fluiten. Op die manier kunnen de scheidsrechters de wedstrijd positief beïnvloeden en het Sportplezier vergroten.”