Code Blauw bij NDD Doetinchem

KNZB

Code Blauw bij NDD Doetinchem
Onder de noemer ‘Code Blauw’ voert de KNZB samen met partijen in de branche al een aantal jaar campagne tegen allerlei vormen van ongewenst gedrag. Code Blauw ondersteunt verenigingen en zwembaden bij de preventie. Vereniging NDD in Doetinchem is daarin een mooi voorbeeld.

Code Blauw is een geschikte tool voor verenigingen die aan de slag willen met het scheppen van een sportief en veilig zwemklimaat. Voor veel verenigingen is het inmiddels een vanzelfsprekendheid om met de activiteiten en producten van Code Blauw aan de slag gegaan. Wat dat betreft is NDD een mooi voorbeeld. Al voordat de campagne in 2015 startte, besteedde de club uit Doetinchem aandacht aan het voorkomen van ongewenst gedrag. 

Omgangsvormen

NDD-voorzitter Sjaak Derksen legt uit waarom de club er in 2010 al mee aan de slag ging. “We hadden nog niet de beschikking over een beleidsplan voor opleidingen en vrijwilligers. Toen de Brabantse zwemleraar Benno L. werd veroordeeld, realiseerden we ons dat ook wij risico’s liepen. We hadden nog niks. We hebben toen aan de hand van voorbeelden van NOC*NSF een vrijwilligersovereenkomst gemaakt met daarin de rechten en plichten en ook een gedragscode. Bij die gedragscode gaat het om omgangsvormen, waarbij vaak de leidraad is ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet’. Later hebben we dat uitgebreid met een meldingsprotocol voor klachten en het instellen van een vertrouwenscontactpersoon.” 

"Trek één lijn in je beleid!"

Handige instrumenten en producten

Met praktische tools voor een samenhangend beleid gericht op preventie en de aanpak van ongewenst gedrag, functieomschrijvingen, vrijwilligersovereenkomsten, een meldingsprotocol voor klachten, een vertrouwenspersoon en een beleid rond de VOG kunnen verengingen aan de slag.  NDD heeft dit al een aantal jaar goed op orde, maar toch kon Code Blauw de vereniging nog verder helpen. De ‘Checklist Risicofactoren’ was hierbij een handig instrument. Het geeft verenigingen inzicht in wat ze al op de rit hebben en anderzijds waarover een vereniging nog geen specifieke afspraken heeft gemaakt. Derksen: “Wij hadden nog niet goed stilgestaan bij de begeleiding tijdens zwemkampen. Dat is een terugkerende activiteit die buiten het zwembad plaatsvindt, maar wel onder verantwoordelijkheid van de vereniging. Daar heeft Code Blauw ons bij geholpen.” Een ander voorbeeld van een product van Code Blauw is ‘Binky’, een campagne rond sportiviteit en respect richting tegenstanders en officials. “Die items zaten bij ons natuurlijk wel impliciet in de omgangsvormen, maar het is goed om het ook expliciet afzonderlijk aan te pakken.”

Meer weten?

NDD heeft haar acties en ervaringen samengevoegd in een publicatie ‘Code Blauw: Zwemsportief’. Derksen en de KNZB zijn meer dan bereid om kennis en ervaringen met andere verenigingen te delen. Neem hiervoor contact op met de accountmanager van uw vereniging. Kijk voor meer info, instrumenten en voorbeelddocumenten op www.codeblauw.nl