Uit onderzoek blijkt dat kinderen tegenwoordig minder en eenzijdiger bewegen en dat zij hierdoor motorisch minder vaardig zijn dan voorheen. Ook de georganiseerde sport heeft dit gemerkt en is een aantal jaar geleden gestart met een pilot naar lokale behoefte aan een breed motorisch beweegprogramma voor kinderen van 5 en 6 jaar. Met subsidie vanuit NOC*NSF is er het afgelopen jaar hard gewerkt om het beweegprogramma Trixxs verder uit te werken en lokaal uit te rollen. Zo kunnen kinderen in Den Dolder nu onder begeleiding van de buurtsportcoach deelnemen aan Trixxs. 

Trixxs

Trixxs is een beweegprogramma voor kinderen van 5 en 6 jaar en gaat uit van de grondvormen van bewegen: de Basic Movement Skills. Het zijn de bouwstenen van een gezonde, brede ontwikkeling. Dankzij Trixxs komen kinderen spelenderwijs in aanraking met de basis beweegvormen van veel verschillende sporten. Op die manier ontdekken ze wat ze leuk vinden en wat ze kunnen. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat kinderen zich ontwikkelen, zelfvertrouwen krijgen en kiezen voor een sport die bij ze past. Ze spelen, ontdekken en sporten! 

Trixxs wordt ondersteund door de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo), de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) en NOC*NSF. Deze partijen slaan de handen ineen om – namens de gehele georganiseerde sport – het breed motorisch ontwikkelen van kinderen te stimuleren en zo de kwaliteit en het plezier van bewegen te vergroten. Zij geloven erin dat een brede motorische ontwikkeling de basis legt voor een leven lang sporten. Kinderen ervaren meer plezier en blijven daardoor langer sporten. ''We weten dat kinderen die meerdere sporten doen, dus motorisch ook vaardiger zijn, ook op later leeftijd langer aan sport doen.''  

De kracht zit in samenwerken

Voor het lokaal uitrollen van Trixxs wordt samengewerkt met bso’s, gemeentes, sportorganisaties en scholen. Elke partij heeft hierbij een eigen rol. Vanuit Trixxs wordt er bijvoorbeeld gefaciliteerd en ondersteund in de vorm van lesmateriaal, marketing- en communicatie tools en kennisdeling. De lokale partijen zijn verantwoordelijk voor de locatie, een trainer en (werving van) kinderen.

''De reacties vanuit de kinderen zijn echt heel positief, ze komen enthousiast naar de lessen toe''

In Den Dolder loopt Trixxs momenteel erg goed. De buurtsportcoach is daar verantwoordelijk voor de uitvoering van het beweegprogramma. Hij haalt de kinderen uit school en gaat in de nabij gelegen sporthal met ze aan de slag. De kinderen en ouders zijn erg enthousiast over het aanbod en sommige kinderen zien Trixxs echt als een 'sport'. Zij zitten niet op hockey, korfbal of tennis, maar op Trixxs. ''Bij ons zit de kracht met name in het feit dat wij een hele goede samenwerking hebben met de basisschool, de naschoolse opvang, maar ook met de sportclubs die van hetzelfde terrein gebruik maken.'' 

Ambitie voor de toekomst

De komende tijd is het de bedoeling om met Trixxs zoveel mogelijk kinderen van 5 tot 6 jaar te bereiken. Dat kan via onderwijs, naschoolse opvang of via aanbod vanuit de gemeente, maar ook bij sportverenigingen die belang van breed motorisch ontwikkeling erkennen en hier nu al praktische invulling aan willen geven. De doelstelling voor het einde van 2019 is om 50 locaties te hebben waar Trixxs wordt aangeboden.

In Den Dolder gaan ze graag mee in deze ambitie. 'Uiteindelijk is het als buurtsportcoach mijn ambitie om het Trixxs moment onder te brengen bij een sportclub. Zodat kinderen eventueel ook lid kunnen worden van de desbetreffende sportclub.'' Een volgende stap is het impementeren van Trixxs in andere wijken.

Tip voor andere initiatieven

Start daar waar energie zit! Wees daarnaast flexibel in je aanbod. Lokaal is het overal anders ingericht en juist lokaal zijn de kennis en samenwerkingsverbanden aanwezig, waardoor implementatie het beste werkt. 

Wil je meer weten over Trixxs? Of wil je als gemeente, opvangorganisatie of sportvereniging aan de slag met Trixxs? Kijk dan op de website voor meer informatie.