Workshop 4 inzichten voor bestuurders
Hoe kun je als bestuur van een sportvereniging beter samenwerken? Hoe kun je de mensen om je heen op een goede manier betrekken? En hoe verdeel je de taken en houd je iedereen gemotiveerd? De workshop ‘4 inzichten voor bestuurders’ helpt je antwoord te geven op deze vragen en zo te groeien in je rol als bestuurder.

Als bestuurder van een sportvereniging heb je allerlei ambities. Zo wil je bijvoorbeeld een bepaald prestatieniveau behalen of een milieubewuste vereniging zijn. Je werkt hard om dit voor elkaar te krijgen, maar onderweg kom je dilemma’s tegen die je uit koers kunnen brengen. Om jou als bestuurder hierin te ondersteunen zijn de 4 inzichten ontwikkeld. Deze inzichten dienen als geheugensteun om jou als bestuurder te laten groeien in jouw rol:

  1. Samen doen
  2. Meenemen
  3. Eigenaarschap
  4. Support
''Als je je bewust wordt van de samenhang van deze inzichten, heb je de mogelijkheid om je tijd efficiënter in te zetten!''

Als je je bewust wordt van de samenhang van deze inzichten, heb je de mogelijkheid om je tijd efficiënter in te zetten en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging. Met de workshop ‘4 inzichten voor bestuurders’ krijg je een aantal handvatten om met je medebestuurders aan de slag te gaan en een sfeer op de club te creëren waar iedereen met plezier kan sporten en zich optimaal kan ontwikkelen.

De kracht van de workshop zit in de interactie tussen de verschillende verenigingsbestuurders. Het leren van elkaar en het uitwisselen van ervaringen is erg leerzaam. Herkenbare en dagelijkse situaties komen aan bod, zoals een medebestuurder die zijn afspraken niet nakomt tot het niet uit handen dúrven geven van taken terwijl hijzelf overloopt. Herken je dit? Dan is deze workshop dé kans voor jou om onder deskundige begeleiding relevante praktijkcases te behandelen.

Wie geeft de workshop?

Deskundige trainers van de eigen sportbond en de Academie voor Sportkader verzorgen de workshops. Zij hebben ervaring met de uitdagingen waar bestuurders van jouw vereniging voor staan. Voor deze workshop zijn minimaal 3 bestuurders per vereniging uitgenodigd. Het maximaal aantal verenigingen per workshop is 5 zodat er volop interactie mogelijk is. De workshops hebben een duur van 2,5 uur en vinden plaats door het hele land, meestal in de avond.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met jouw sportbond of met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl