De ervaringen van LHBT-personen

Het Sociaal en Cultureel Rapport (SCP-rapport) geeft een positief beeld over de ervaringen van LHBT-personen (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender) in de sport. Tegelijkertijd zien we ook dat we vanuit de sport nog belangrijk werk te verrichten hebben.

Lastig om open te zijn

Vanuit Naar een Veilig Sport Klimaat spreken we al geruime tijd met veel LHBT-sporters, verenigingen en sportbonden en merken dat LHBT-sporters het vaak lastig vinden om open te zijn over hun seksuele voorkeur. Ze zijn bang om niet geaccepteerd te worden. Nog steeds houden ze hun geaardheid vaak jarenlang geheim.

Angst vaak onterecht

Eenmaal uit de kast binnen hun sportomgeving blijkt die angst vaak onterecht. Juist dat gegeven laat zien hoe belangrijk het is om binnen de sport dit thema bespreekbaar te maken en als vereniging te werken aan gastvrijheid voor iedereen.

Maak het bespreekbaar

Het SCP-rapport meldt dat in mannelijke teamsporten veel homo-negativiteit voorkomt (grappen, schelden) en dit is niet acceptabel. We hopen dat zoveel mogelijk verenigingen dit thema bespreekbaar te maken en actief uit te dragen in de verenigingscultuur. Vanuit het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ zijn tools beschikbaar ter ondersteuning, in samenwerking met diverse partners.