Voor trainers en ouders is het soms lastig om te gaan met sportende kinderen. De verschillende karakters kunnen leiden tot misverstanden. Wat doe je bijvoorbeeld met een kind dat niet meer wil trainen of juist extreem fanatiek is? 

Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen, heeft Sportplezier samen met Rotterdam Sportsupport een bijzondere theatershow met Steven Pont georganiseerd. Hierin stonden de sportende kinderen -met al hun verschillende karakters! - centraal. De show was gratis en speciaal voor sportouders en jeugdtrainers ontwikkeld. Je kon tijdens de avond live jouw vragen stellen aan Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog, vader en oud sportcoach.

Sportende kinderen, wisselende karakters

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont weet alles van het gedrag van kinderen, ouders en trainers. Hij is behalve gedragskundige, ook vader van twee zoons en stond als coach langs de lijn. Pont heeft een duidelijke visie op het omgaan met sportende kinderen en vertaalt dit in praktische tips. In deze theatershow ging Steven Pont met Ziggo Sport-presentator Bas van Veenendaal en de zaal in gesprek over gedrag op en om het sportveld. 

Steven Pont (56) is Nederlands bekendste ontwikkelingspsycholoog. Hij schrijft columns in onder andere het AD, is regelmatig op de televisie te zien, heeft zijn eigen boeken, zoals Mensenkinderen! en hij geeft trainingen, workshops en lezingen.  Hij is al jaren betrokken bij de campagne Sportplezier. Zo maakte hij in samenwerking met de KNVB een film over het ontstaan van cultuur in een voetbalteam en hoe een trainer daar invloed op kan uitoefenen. Steven heeft ook ervaring als voetbalcoach en benadrukt het belang en effect van de sociale omgeving op gedrag.  ​