Lang leve de sportouder - Live!
Voor trainers en ouders is het soms lastig om te gaan met sportende kinderen. De verschillende karakters kunnen leiden tot misverstanden. Wat doe je bijvoorbeeld met een kind dat niet meer wil trainen of juist extreem fanatiek is? 

Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen, nodigen Sportplezier en Rotterdam Sportsupport je uit voor een bijzondere theatershow met Steven Pont. Hierin staan de sportende kinderen -met al hun verschillende karakters! - centraal. De show is gratis en speciaal voor sportouders en jeugdtrainers. Je kunt die avond live jouw vragen stellen aan Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog, vader en oud sportcoach.

Schrijf je hier in!

Sportende kinderen, wisselende karakters

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont weet alles van het gedrag van kinderen, ouders en trainers. Hij is behalve gedragskundige, ook vader van twee zoons en stond als coach langs de lijn. Pont heeft een duidelijke visie op het omgaan met sportende kinderen en vertaalt dit in praktische tips. In deze theatershow gaat Steven Pont met Ziggo Sport-presentator Bas van Veenendaal en de zaal in gesprek over gedrag op en om het sportveld. 

Vragen!

Tijdens Lang Leve de Sportouder LIVE! kun je vragen stellen aan Steven. Om elk onderwerp goed aan bod te laten komen, is het van belang om de vraag vast in te sturen. Wij selecteren hieruit de vragen die we sowieso op de avond zelf zullen voorleggen aan Steven Pont. Stuur hiervoor een mail naar marlissa@sportvibes.nl.

Steven Pont (56) is Nederlands bekendste ontwikkelingspsycholoog. Hij schrijft columns in onder andere het AD, is regelmatig op de televisie te zien, heeft zijn eigen boeken, zoals Mensenkinderen! en hij geeft trainingen, workshops en lezingen.  Hij is al jaren betrokken bij de campagne Sportplezier. Zo maakte hij in samenwerking met de KNVB een film over het ontstaan van cultuur in een voetbalteam en hoe een trainer daar invloed op kan uitoefenen. Steven heeft ook ervaring als voetbalcoach en benadrukt het belang en effect van de sociale omgeving op gedrag.  ​