Een vlekkeloze uitvoer van taken is niet altijd vanzelfsprekend, dus natuurlijk moet je ook support verlenen. Houd de vinger aan de pols, check of het goed aanvoelt wat ze doen en vraag ook waar ze tegenaan lopen. Spreek je waardering over iemand uit in een persoonlijk gesprek, of juist in een grote groep en maak zo nodig dingen bespreekbaar die niet naar wens verlopen. Door consequent en respectvol te werk te gaan bereik je sneller je ambities.

Spreek waardering uit

Benoem de goede dingen die je waarneemt en spreek daarover je waardering uit. Want alles wat je aandacht geeft groeit. Kijk of ze het naar hun zin hebben en probeer mee te denken als ze vastlopen. Straal uit dat je achter een persoon staat, zelfs al doet diegene het anders dan dat jij het zou doen. Juist die verschillende manieren van aanpakken maken de vereniging sterker! 

Durf ook mensen aan te spreken

Soms moet je ook dingen bespreken die niet naar wens verlopen, bijvoorbeeld als iemand zich niet aan de afspraken houdt. Ga op zo’n moment consequent te werk, zodat mensen zien dat je één lijn trekt. Maar hou ook je vizier open om het gesprek aan te gaan waarom iemand zijn afspraken niet kon nakomen. Op die manier heb je meer kans dat de relatie positief blijft.

Support in de praktijk

Spreek met het bestuur af om pro-actief te zijn in het geven van support en stel daarbij de volgende vragen centraal:

  • Geven we als bestuur genoeg waardering aan elkaar en de mensen om ons heen? Zo niet, hoe kan dit beter?
  • Welke sleutelfiguren of andere vrijwilligers verdienen het om extra in het zonnetje te worden gezet?
  • Op welke momenten kunnen we onze waardering uitspreken, zodat het door veel mensen gehoord wordt en het veel effect heeft?
  • Hoe kunnen we per ambitie ervoor zorgen dat mensen zich gesteund voelen en hulp krijgen als ze ergens in vastlopen?
  • Zijn er personen die geregeld hun afspraken niet nakomen en extra aandacht nodig hebben?
  • Welke maatregelen kunnen we nemen tegen mensen die zich niet aan afspraken houden? En wie moet dit doen?

“Door support te blijven verlenen houden we mensen gemotiveerd om zich te blijven geven voor de club en weten mensen waarom en voor wie ze het doen. Daarnaast is het tot halt roepen van iemand ook belangrijk voor het bijeenhouden van de club; het zorgt voor een signaal naar de anderen dat bepaald gedrag niet gewenst is.” - Nienke Hoeks - Bestuurslid (jeugdbeleid), Zwemvereniging De Warande

​“Mensen een compliment geven, lijkt zo makkelijk. In de praktijk zijn het maar weinigen die het doen. Tóch een puntje van maken, wanneer je bestuurder bent. Zo’n compliment kan een wereld van verschil betekenen.” - Marijke Fleuren - Voorzitter European Hockey Federation