Soms is mediagedrag zo grensoverschrijdend dat er sprake kan zijn van strafbare feiten. Voor sportbesturen is het belangrijk om te weten wat er wel en niet mag op internet.

Cyberpesten

In de ogen van veel jongeren is pesten vaak ‘gewoon lachen’ en is het best stoer om tot het randje (of erover) te gaan. Wat ze zich vaak niet realiseren, is dat wat op internet gebeurt niet zomaar weer verdwenen is. Dat een YouTube-filmpje waarin een teamgenoot flink voor schut wordt gezet voor eeuwig online blijft staan. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie jongeren wel eens online is getreiterd. Dat kan gaan om een kwetsend bericht, lastiggevallen worden via WhatsApp of foto’s die openbaar worden gemaakt op sociale netwerksites. De gevolgen van digitaal pesten kunnen groot zijn.

Strafbaar? 

Pesten is niet strafbaar, tenzij een kind stelselmatig wordt belaagd. Dan is er sprake van stalking en kunnen ouders aangifte doen. Ook wanneer het slachtoffer lichamelijk letsel of materiële schade is toegebracht, of wordt bedreigd, kan aangifte worden gedaan. Pesten op zich is dus niet strafbaar, maar er kunnen wel degelijk strafbare gedragingen zijn binnen het pestgedrag. Zodra het pesten uitmondt in bedreiging, stalking of mishandeling, kan daarvan aangifte gedaan worden.

Sexting

Sexting is het versturen van seksueel getinte berichten, foto's en video's. Bijvoorbeeld een jongere die een teamlid overhaalt om voor de webcam iets uit te trekken en die foto rondstuurt. Online seks dus, waar veel tieners dagelijks mee te maken hebben. Uiteindelijk gaat het vaak om normaal experimenteergedrag van pubers, maar het kan strafbare feiten opleveren. Sexting kan een hoop schade veroorzaken. Foto's en video's die zijn bedoeld voor vrienden, kunnen gaan zwerven over internet en in kinderpornonetwerken terechtkomen, zonder dat je ze ooit weg kunt krijgen.

Strafbaar? 

Beelden die online zijn gezet, zullen daar niet meer verdwijnen en altijd weer kunnen opduiken. Jongeren die met seks experimenteren op internet, kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. Zowel de makers als de geportretteerden kunnen vanaf hun 12e jaar vervolgd worden voor het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno.

Belediging, smaad en laster 

Door de laagdrempeligheid is het op internet makkelijk om anderen te beledigen of iemands goede naam aan te tasten. Denk aan een Facebook-pagina met zogenaamd ‘lollige’, bewerkte foto’s, een Twitteraccount onder de naam van een ander aanmaken en daarmee kwetsende berichten rondsturen of uit naam van een ander grove berichten in chats posten. Het kan heel moeilijk zijn om zulke praktijken te beëindigen en de beledigingen weer van internet te krijgen.

Strafbaar? 

Smaad en laster zijn strafbaar. Maar in de praktijk kan een goed gesprek met de verspreider van de beledigingen al een hoop oplossen. Vaak is meer aan de hand: er is bijvoorbeeld sprake van digitaal pesten. Het slachtoffer heeft er in zo’n geval meer aan als het onderliggende probleem wordt aangepakt.

Stalking

Uit woede of wraak kan iemand overgaan tot het stelselmatig lastigvallen en bedreigen van bijvoorbeeld één bepaalde sporter, scheidsrechter of trainer. Jongeren zijn hierbij een kwetsbare groep. In hun levensfase volgen persoonlijke gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op, waarbij de sociale vaardigheden niet altijd even snel meegroeien. De laagdrempeligheid van internet maakt het makkelijk om iemand via chat of WhatsApp stevig dwars te zitten. ‘Gewoon’ ruziemaken en het uiten van bedreigingen of stelselmatig treiteren liggen dan dicht bij elkaar.

Strafbaar? 

Als er sprake is van stalking kan aangifte worden gedaan. Ook wanneer het slachtoffer lichamelijk letsel of materiële schade is toegebracht, kan aangifte worden gedaan.

Klik hier voor de folder!

Bron: mijnkindonline.nl/sportief