Het klinkt als een onwerkelijk verhaal, het verhaal van basketbalvereniging Crackerjacks. Een aantal jaar geleden ging het erg slecht met de club. De ledenaantallen liepen terug, er was een vrijwilligerstekort en de financiële wanorde zorgde ervoor dat de deurwaarder op de stoep stond. Een paar jaar later floreert de club. Ze hebben orde op zaken gesteld en ze zijn zelfs uitgekozen tot vereniging van het jaar. Het kan verkeren!

Secretaris Adrie van Wonderen maakte het van dichtbij mee: "We hebben geïnvesteerd in de vereniging en de betrokkenheid van de vrijwilligers. Door verschillende activiteiten te organiseren voor alle leden van de vereniging hebben we het tij weten te keren." De ommekeer is het meest zichtbaar in de cultuur van de vereniging. "In het begin waren we meer op onszelf gericht, maar nu zijn we letterlijk en figuurlijk naar buiten gegaan. Letterlijk door ook buiten te gaan basketballen en figuurlijk door actief de samenwerking te zoeken met een aantal partijen in de gemeente."

"We zijn letterlijk en figuurlijk naar buiten gegaan."

Hierdoor is basketbalvereniging Crackerjacks een vereniging die in twee jaar tijd van een naar binnen gerichte organisatie en nauwelijks zichtbaar voor de buurt en gemeente, is veranderd in een vereniging die volop actief is in de samenleving. Het is een goed lopende vereniging, vol ambitie en met een grote groep vrijwilligers. Crackerjacks werkt samen met scholen, langdurig zieken, werkzoekenden, gehandicapten, het AZC, de biljartvereniging en het speciaal onderwijs. Zij gaan actief de wijken van Amersfoort in met 3x3 (buiten-)basketbal en ontwikkelen programma's met andere (sport-)verenigingen om laagdrempelig sporten en participatie te stimuleren bij jongeren. 

Meer weten over hoe jij als bestuurder de ambities voor jouw sportvereniging kan bereiken? Bekijk dan de 4 inzichten voor bestuurders die jou als bestuurder ondersteunen om jou te laten groeien in jouw rol