Sportplezier voor alle kinderen

Sportplezier voor alle kinderen
Ouders gunnen hun kinderen alles. Als jouw kind lid wilt worden van een sportvereniging, dan ga je dit regelen. Helaas is het niet voor iedereen zo makkelijk. Er zijn in Nederland veel huishoudens die vanwege financiële redenen niet alles kunnen betalen. Speciaal voor deze gezinnen bestaat het Jeugdsportfonds.

1 op de 8 kinderen moet rondkomen van een bestaansminimum. Deze kinderen kunnen niet lid worden van een sportvereniging en missen daardoor allerlei kansen die voor hun leeftijdsgenoten wel mogelijk zijn. Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. Alle kinderen moeten kunnen sporten. 

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. In 2016 heeft het Jeugdsportfonds bijna 50.000 kinderen laten sporten in Nederland.

"Alle kinderen moeten kunnen sporten"

Waar kun je terecht?

Er zijn 220 gemeenten aangesloten bij het Jeugdsportfonds. Elke gemeente heeft intermediairs waar je terecht kunt als ouder(s). Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. Kijk op https://www.jeugdsportfonds.nl/aanvraag/ouders/ voor meer informatie.