Sportouder....een vak apart

Ivo Spanjersberg, Gerald Weltevreden, Jelle Jolles en Boudewijn de Vries

Sportouder....een vak apart

 

Sportouder....een vak apart!

Ouders zijn de grootste sponsoren van de Nederlandse sport, zonder jullie geen gevulde zalen of velden met kinderen die met plezier hun sport kunnen beoefenen of hun ambitie kunnen najagen. Soms is het leuk, vaak is het prachtig, maar niet zelden is het moeilijk en lastig.

In de auto terug komen de verhalen over gedrag van vriendjes, tegenstanders of de trainer. Met geduld hoor je die als ouder aan en probeer je te vertalen wat dat betekent en wat er van jou verwacht wordt: “Moet ik hier iets mee of moet ik het loslaten, hoort dit er bij, is het acceptabel? Met het intensiever worden van trainingsuren en wedstrijdmomenten, groeien ook die lastige overwegingen. Iedere keer weer geef je je kroost in de handen van de coaches en trainers; verantwoordelijkheden lijken soms in elkaar over te vloeien. Ook lijken de belangen wel eens te botsen of is het lastig de groeiende eisen die het sporten met zich mee brengt te verenigen met wat praktisch haalbaar is. Eens te meer dank en begrip voor de rol van de ouder. Gelukkig gaat het meestal erg goed en dat komt veelal omdat de ouders goede keuzes maken: afstand bewaren waar het kan en efficiënt communiceren met trainers of de bond waar het moet. Voor trainers en coaches geldt ook dat zij overwegingen moeten maken. Zuivere intenties en goede communicatie tussen ouders en begeleiders leveren voor het kind het beste perspectief op om zijn of haar sport optimaal te kunnen beleven. In dit boekwerkje vind je voorbeelden en handvatten die het vak van sportouder meer inzicht geven.

Laten we doorgaan met het eindeloos brengen en halen, wassen en overwegen wat het beste is voor onze sporters!

Francesco Wessels

Coach of Coaches TeamNL NOC*NSF

In de afgelopen jaren hebben vele deskundigen geschreven over de problematiek en uitdagingen die sportouders van talenten kunnen ervaren. Ook als je kind geen toptalent is zijn de geschreven artikelen vol informatie over hoe je om kan gaan met je sportende kind. Alle artikelen hebben we gebundeld in dit digitale boekje. Veel leesplezier gewenst!