4 inzichten voor bestuurders

>4 inzichten voor bestuurders
Als bestuurder van een sportvereniging heb je allerlei ambities. Zo wil je bijvoorbeeld een bepaald prestatieniveau behalen of een milieubewuste vereniging zijn. Je werkt hard om dit voor elkaar te krijgen, maar onderweg kom je dilemma’s tegen die je uit koers kunnen brengen. Om jou als bestuurder hierin te ondersteunen zijn de 4 inzichten ontwikkeld. Deze inzichten dienen als geheugensteun om jou als bestuurder te laten groeien in jouw rol.
''Voorzitter zijn en besturen doe je met elkaar!''

Deze 4 inzichten zijn:

  1. Samen doen
  2. Meenemen
  3. Eigenaarschap
  4. Support

Theatervideo's

Om de problemen waar veel bestuurders mee worstelen op verenigingen in beeld te brengen, zijn er 4 theatervideo's gemaakt. Alle vier de inzichten worden op deze manier op een ludieke manier behandeld. Herkenbaar? 

Als je je bewust wordt van de cyclus van deze inzichten, heb je de mogelijkheid om je tijd efficiënter in te zetten en meer positieve impact te hebben op je club. Gebruik de 4 Inzichten op je eigen, persoonlijke manier om te groeien als bestuurder en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging. Door constructief samen te werken met de sleutelfiguren op je vereniging kun je vrijwilligers en leden voor langere tijd aan je club binden.

Handvatten

Voor bestuurders zijn al veel handleidingen geschreven. Wat er nog niet was, is een praktisch boekje met handvatten om een betere bestuurder te worden binnen de vereniging. De 4 Inzichten helpen je om de juiste focus te houden binnen de vereniging en inzicht te krijgen in jezelf en anderen.

DOWNLOAD WORKSHOP FOLDER

DOWNLOAD LONG READ PDF

Jill in de bestuurskamer

Jill Eekhart (31) is sinds kort voorzitter van voetbalvereniging csv DVVA. Ze voetbalt al jaren voor de club en zet zich daarnaast in om de vereniging sterker te maken. Jill voelt zich erg betrokken. ''Als lid kom je niet alleen iets halen, maar heb je ook iets te brengen.'' Ze vindt het een uitdaging om samen andere bestuursleden en betrokkenen bij de club, positieve veranderingen door te voeren.

Om de vier inzichten van de bestuurder beter te kunnen begrijpen, gaat Jill de komende periode op bezoek bij ervaren bestuurders. In een vierdelige videoserie volgen we Jill als ze ervaringen uitwisselt met Joop Alberda, Mark Huizinga, Marcella Mesker en Mijntje Donners.

Aflevering 1. Joop Alberda

Aflevering 2. Marcella Mesker

Aflevering 3. Mark Huizinga

Aflevering 4. Mijntje Donners