Hoe voorkom je gedoe op social media?

Ook een sportclub kan te maken krijgen met vervelende of dreigende berichten op sociale media. Hoe reageer je daar op? Bel je de politie of handel je het zelf af?

 De meeste jongeren plaatsen weleens een bericht dat op het randje is: gemopper over teamleden, de scheids of de trainer. Als zulke berichten dreigend of op een andere manier schadelijk worden, is het tijd voor actie. 

Stap 1 – Zorg dat iedereen de regels kent

  • Wees duidelijk over welke gedragsregels er zijn en communiceer deze met regelmaat binnen de vereniging.
  • Besteed bij overleg met sporters, trainers, coaches en vrijwilligers uitgebreid aandacht aan de gedragsregels.
  • Zorg dat voor iedereen duidelijk is bij wie ze kunnen aankloppen als online gedrag uit de hand loopt. Bijvoorbeeld bij een vertrouwenspersoon of tuchtcommissie.
  • Spreek vooraf met elkaar af wie het initiatief neemt tot actie als het mis gaat.

Stap 2 – Onderzoek wat er aan de hand is

Hoe bepaal je wanneer online gedrag uit de hand is gelopen? Ga op onderzoek uit.

  • Verzamel bewijs: screenshots of kopieën van het uit de hand gelopen gedrag en de eventuele reacties van anderen daarop.
  • Breng in kaart wat de context is: Is het een reactie ergens op?
  • Om wie gaat het?
  • Gebeurt dit voor het eerst? Bespreek de kwestie met anderen binnen de vereniging. Liefst ook met mensen die de ‘dreiger’ beter kennen: de trainer, coach, ouders of de vertrouwenspersoon. Als het méér lijkt dan een uit de hand gelopen ‘grap’ en de dreiging is serieus, overleg dan ook met de wijkagent.

 Stap 3 – Onderneem actie

Als online gedrag duidelijk over de grens is gegaan, moet er gecorrigeerd worden. Dat kan door (intern) een tucht- procedure te starten en de dreiger ter verantwoording te roepen. Neem in zo’n procedure ook het belang van het slachtoffer mee: moeten er openlijke excuses komen? Als er sprake is van serieuze dreiging moet de politie ingeschakeld worden. Beperk de schade door het bericht te (laten) verwijderen.

Stap 4 – Voorkom herhaling

Goed mediagedrag moet worden aangeleerd. Neem die taak serieus en geef gedragsregels en de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag een duidelijke plaats binnen de vereniging. Draag sportiviteit en respect uit en handel ernaar!

Klik hier voor de folder!

Bron: mijnkindonline.nl