4 inzichten moderne official
Wedstrijden vragen om enthousiaste juryleden. Mensen met passie voor de sport, die ervoor zorgen dat regels en reglementen correct toegepast worden en sporters op de juiste manier gewaardeerd worden. Want dát is waar sport uiteindelijk om draait: plezier beleven! 

‘Succes, fijne wedstrijd!’, zeg je als juryleden vaak tegen elkaar bij aanvang van een wedstrijd. Maar hoe zorg je ervoor dat ook andere betrokkenen een positieve ervaring hebben? De 4 inzichten voor de moderne juryleden kunnen je hierbij helpen. 

1. Structureren

2. Stimuleren

3. Individueel aandacht geven

4. Verantwoordelijkheid delen

Sport is emotie

Maar het sportplezier wordt in het heetst van de strijd weleens vergeten. Gegeven beoordelingen of beslissingen roepen soms veel emotie op. Een jurylid krijgt te maken met kritiek of erger nog: sporters, coaches, ouders of andere toeschouwers die indringend verhaal komen halen.

Mondige sporters

In een snel veranderende samenleving zien we dat een jurylid sterker onder druk staat. Door de individualisering zijn mensen gewend en getraind om voor zichzelf op te komen. Dat uit zich ook in de toegenomen mondigheid. Hoe kun je als jurylid het beste feedback ontvangen en geven?

Van ‘politieagent’ naar ‘facilitator’

Vroeger waren er misschien wel vragen rond een gegeven beoordeling of beslissing, maar stond de autoriteit van een jurylid minder ter discussie. De rol van een jurylid heeft zich in de loop van de jaren sterk ontwikkeld en zal zich nog verder gaan ontwikkelen. Naast beoordelen komt er ook ruimte voor waarderen en advies geven.

Naast beoordelen is er voor een jurylid ook ruimte voor waarderen en advies geven

De moderne scheidsrechter

Communicatie en omgaan met elkaar worden belangrijke aandachtspunten voor juryleden. Hoe ga je om met het ontvangen van kritiek op een gegeven beslissing en hoe geef je daar uitleg over? En hoe zorg je dat iedereen aan bod komt tijdens een juryoverleg?

Handvatten

De samenleving verandert en daarmee ook de rol van het jurylid. In het animatiefilmpje vind je handvatten om actief met die nieuwe rol aan de slag te gaan. In onderstaande animatiefilmpjes worden de 4 inzichten afzonderlijk toegelicht.

Inzicht 1: Structureren

Inzicht 2: Stimuleren

Inzicht 3: Individueel aandacht geven

Inzicht 4: Regie overdragen