Q&A met Steven Pont
Voor trainers, scheidsrechters en ouders is het soms lastig om te gaan met sportende kinderen. De verschillende karakters en manieren van opvoeden kunnen leiden tot misverstanden en conflicten.  Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont weet hier alles van. Wij legden hem een aantal vragen voor.

Schrijf je nu in voor de GRATIS theatershow met Steven Pont!

Hoe zorg je ervoor dat kinderen en ouders jouw structuur omarmen?

Het belangrijkste is om het gesprek met ouders en kinderen aan te gaan. Je moet hen het gevoel geven dat de regels die binnen het team gelden, ook van hen zijn. Je moet eerst draagvlak creëren voor de structuur die je wil aanbrengen. Doe dit door aan het begin van het seizoen met ouders en kinderen open het gesprek aan te gaan en door vooral ook te luisteren in plaats van alleen informatie te zenden. Als je samen tot bepaalde beslissingen komt, is de kans dat iedereen zich er ook aan houdt 8 tot 10 keer zo groot.

"Probeer begrip te tonen"

Wat doe je als afspraken niet worden nagekomen?

Als afspraken niet nagekomen worden, wil je eerst weten waarom het is gebeurd. Probeer begrip te tonen voor de situatie voor het kind. Het kind moet willen samenwerken met jou, dus als je in één keer streng bent, zal de samenwerking geen succes meer zijn. Door begrip te tonen, voelt het kind zich geaccepteerd en zal het volgende keren de afspraken waarschijnlijk wel nakomen. Belangrijk is dus altijd om eerst een band op te bouwen met het kind en hem/haar te gaan begrijpen.

Als 1 persoon de sfeer verpest, wat kun je daar aan doen?

Je moet je eerst afvragen of het in het kind zit (bv. een stoornis) of dat het relationeel is (het zit in de band tussen het kind en andere kinderen of de trainer). Het kind verbergt misschien met zijn gedrag wel dat hij niet zo goed kan sporten. Je moet altijd eerst de goede diagnose stellen voordat je een medicijn toedient. Dit doe je vooral door het gesprek aan te gaan en een band op te bouwen met het kind. Spelers gaan dan door het vuur voor hun trainer. De autoritaire aanpak kan even helpen, maar dan moet je wel steeds harder gaan roepen voor hetzelfde resultaat.

"Kinderen moeten er belang bij hebben"

Hoe motiveer je kinderen voor saaie oefeningen?

Als je kinderen wil motiveren is 1 ding belangrijk: ze moeten er belang bij hebben. Dat geldt voor alles in het leven. Combineer bijvoorbeeld een oefening die jij belangrijk vindt, met het scoren op doel. Voor jou is de oefening voorafgaand aan het afwerken belangrijk, maar kinderen krijgen er meer zin in, omdat zij aan het eind kunnen scoren.

Hoe leer je kinderen omgaan met verlies?

Kinderen reageren erg impulsief, dus het is voor kinderen lastig om hiermee om te gaan. Volwassenen hebben vaak geleerd om ‘gewenst gedrag’  te vertonen in dit soort situaties, maar bij kinderen is deze sociale vaardigheid minder ontwikkeld. De beste oplossing om kinderen hierbij te helpen is om de focus op andere dingen te leggen dan het resultaat. Geef een andere duidelijke doelstelling mee tijdens de wedstrijd. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich op één ding kunnen focussen en hier ook plezier uit kunnen halen.

"Geef nooit beloningen voor doelpunten"

Helpt complimentjes geven om kinderen te stimuleren?

Het ligt eraan waar je complimenten over geeft. Doe je dat alleen bij doelpunten? Of complimenteer je iemand ook een keer voor zijn inzet? Het belangrijkste is dat je kinderen nooit onderling vergelijkt, maar alleen met zichzelf. Complimentjes geven mag best binnen de groep, maar commentaar geef je altijd individueel. Voor kinderen is het dodelijk om gezichtsverlies te lijden. Daarnaast zijn beloningen voor doelpunten ook geen goed idee. Zeker bij teamsporten is elke actie even belangrijk.

Wat doe je als ouder als jouw kind niet wil trainen?

Je moet naar kinderen luisteren, maar je hoeft niet te doen wat ze zeggen. Je doet een teamsport dus je gaat trainen. Je kan nadenken over verzachtende omstandigheden, maar de weinig regels die je hebt, moet je altijd verdedigen. Nooit toegeven! Belangrijk is ook om incidenten te onderscheiden van patronen. Ook hier is het weer belangrijk dat aan het begin goed is aangegeven wat verwacht wordt. Dan kom je nooit in zo’n strijd terecht.

Wat als een kind niet gemotiveerd raakt door de trainer?

Bespreek dit soort onderwerpen met de trainer, op een apart moment. Vertel niet gelijk wat je slecht vindt, maar vraag eerst aan de trainer waarom hij doet wat hij doet. Heb een open gesprek met elkaar, want je moet de kwaliteit van de relatie goed houden, net als bij kinderen. Laat altijd eerst je waardering merken voor het werk wat hij doet.

"Geef kinderen verantwoordelijkheid"

Hoe kan je regie overdragen aan kinderen, zodat zij zich ook verantwoordelijk voelen?

Geef kinderen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld voor materialen, zoals een bal. Als elk kind een bal mee naar huis neemt, die hij bij elke training weer mee moet nemen, doet hij dit vol trots. De materialen zullen op orde zijn, want het kind heeft belang bij dat hij een bal heeft om mee te trainen. Hij zal het misschien 1 keer vergeten, maar daarna nooit meer. Vergeet niet dat het goed is als er soms dingen fout gaan. Ze moeten eerst het belang voelen van iets wat niet goed gaat. Alleen dan weet je welke punten je moet verbeteren.

Hoe voorkom je pesten in een team?

Pesten gebeurt in onveiligheid. De vraag is daarom niet “waarom wordt er gepest?” maar “waarom is er onveiligheid in dit team?”. Je moet altijd zorgen voor goede relaties binnen een groep. De kwaliteit van een relatie bepaalt namelijk hoe een opmerking wordt ontvangen. Probeer contact te maken met de omstanders, die niks te maken hebben met de pester of gepeste. Zij kunnen namelijk bepalen hoe er met deze situatie wordt omgegaan. Uiteindelijk zijn de best presterende teams altijd teams waar de sfeer goed is, dus besteed hier veel aandacht aan!

Schrijf je nu in voor de GRATIS theatershow met Steven Pont!