Inzicht 2 Stimuleren (voor trainers van pubers)

Het stimuleren van sporters is ontzettend belangrijk, zeker in de puberleeftijd. Door hun grote onzekerheid op allerlei vlakken is het voor pubers erg fijn om te merken dat ze gezien worden en dat de coach ze stimuleert. Maar hoe doe je dit nou precies? Er zijn een aantal simpele dingen die je als trainer kunt doen om je sporters te stimuleren in wat ze doen. Voordat deze uitgelegd worden wil ik graag één punt naar voren halen: Uitstraling. Straal uit dat je leuk vindt wat je doet, straal uit dat je de sporters wilt helpen in ontwikkeling, straal uit dat je er voor de sporters bent en zorg dat de woorden die je zegt kloppen met je lichaamshouding. Lukt dat laatste niet dan prikken ze hier haarfijn doorheen.

Complimenten

Maar hoe stimuleer je de sporters nou op een goede manier? Een erg belangrijk onderdeel van het stimuleren van sporters is: complimenten, complimenten, complimenten. Met de grote onzekerheid van de pubers in het achterhoofd, vinden ze het erg fijn om te horen wanneer ze dingen goed doen en wat ze precies goed doen. Grijp je kansen aan om je sporters te vertellen wat ze goed doen. Tips geven is altijd goed, maar blijf complimenten geven. Het krijgen van een compliment geeft de puber een ervaring van succes en succeservaringen staan aan de basis van goed kunnen leren. Je kan een puber echt zien opleven op het moment dat je een gemeend compliment geeft. Door hun veranderende hormoonhuishouding en de ontwikkeling van de hersenen zijn ze erg gevoelig voor beloningen. Een compliment krijgen valt zeker onder een soort beloning krijgen. Er is niets leuker dan waardering krijgen voor iets waar je moeite voor doet. Daarnaast zorgt een compliment ervoor dat de sporter zich competent en blij voelt, en blije hersenen leren beter! Zorg er wel voor dat het compliment dat je geeft op zijn plek is en gemeend is. Pubers prikken haarfijn door je heen als je een ongemeend compliment geeft en dit heeft een sterk averechts effect. Verder is het belangrijk dat je met de complimenten aansluit bij wat de sporter op dat moment aan het doen is. Als de sporter let op een bepaalde techniek en dit doet hij goed, geef dan ook hier het compliment over en niet over iets anders (wat hij misschien ook heel goed doet). Is een sporter bijvoorbeeld bezig om zijn schottechniek te verbeteren, complimenteer hem dan ook op zijn schottechniek, en ga niet in op zijn looptechniek. Dit lijkt een open deur, maar is erg belangrijk in het goed over laten komen van een compliment. Als het goed gaat met de groep is het gemakkelijk om complimenten te geven. Loopt het even wat moeilijker dan is het voor jou als trainer ook moeilijk om er positief in te blijven staan. Dit is echter het meest belangrijke moment om positief te blijven! Ga niet mee in een negatieve spiraal maar blijf letten op de dingen die goed gaan. Als laatste is het handig om te onthouden: Complimenteren van een groep is goed, complimenteren van een individu is beter! 

Uitdagende, maar haalbare doelen

Zoals ik net genoemd heb, is het belangrijk dat sporters succeservaringen krijgen. Dit stimuleert enorm. Zorg er daarom voor dat de doelen die je samen met de sporters opstelt ook haalbaar zijn en kleed een groot doel aan met een aantal kleine sub-doelen of tussenstappen. Dus ook al heb je aan het begin van het seizoen een groot en hoog doel met je sporters afgesproken, zorg dat er tussenstapjes zijn waar aan de sporters kunnen zien of ze op de goede weg zitten. Zorg voor uitdagende doelen die wel haalbaar zijn voor de sporters. Een te hoog doel hebben waarvan een sporter merkt dat hij deze niet gaat halen demotiveert enorm. Het is dus de taak aan jou als trainer om te helpen met het opstellen van de doelen, maar ook om de voortgang hier van de bewaken.

Positief formuleren

Spreek positieve verwachtingen uit en benader de sporters en de dingen die ze doen zo positief mogelijk. Dit zegt natuurlijk niet dat ze geen feedback mogen krijgen over dingen die niet goed gaan.. maar ook kritiek op dingen kunnen positief gebracht worden. Spreek daarbij niet uit wat je niet wilt zien, maar juist wat je wel wit zien. Dit is het verschil tussen: “Niet met de punt van je voet trappen!” en “let je even op dat je hem wel goed met de binnenkant van je voet raakt, je kunt dan beter richten”. Zoals je kunt zien is het eerste voorbeeld redelijk negatief en is het tweede voorbeeld positief geformuleerd. Als het gaat om feedback geven werkt het tweede een stuk beter! Spreek uit wat je van je sporters verwacht en wat je graag wilt zien.

Sociale aspect

Als laatste wil ik graag benoemen het sociale aspect in de trainingen. Pubers zijn groepsdieren en vinden het over het algemeen fijn om samen te werken en opdrachten samen te doen. Het verschilt natuurlijk per sport of dit veel of weinig kan, maar in elke sport is het mogelijk! Pubers zijn erg bezig met het vinden van hun eigen identiteit en hun plek in de wereld. Ze zijn dus ook op zoek naar hun plek binnen de groepen waar ze in zitten op school, met vrienden, maar dus ook in de groep sporters. Laat ze maar gezamenlijke oefeningen doen, laat ze maar samenwerkoefeningen doen en laat ze maar zelf ontdekken hoe ze in de groep passen. Dit helpt ze in hun ontwikkeling van kind naar volwassene en stimuleert de sporters om zelf te leren nadenken. Het zelf leren nadenken is voor een sporter belangrijk om voor uit te komen in een sport, maar ook om motivatie te houden en om zich als persoon te ontwikkelen.
Een goed voorbeeld hier van is om de sporters in drietallen aan een bepaalde techniek te laten werken en elkaar hier tips voor te laten geven. Zo stimuleer je groepsgevoel en zorg je tegelijkertijd dat ze vaak erg geconcentreerd aan de gang gaan om elkaar beter te maken!