Inzicht 4. Regie overdragen | 4 inzichten voor pubers

Regie overdragen houdt in dat je je sporters medeverantwoordelijk maakt voor hun eigen “sportieve opvoeding”. Dit kan je op allerlei verschillende manieren doen. Belangrijk is ook hierbij weer dat je bij jezelf blijft. Doe geen dingen waar je je niet comfortabel bij voelt. Regie overdragen gaat over het niet alles voor je sporters voorkauwen, maar ze zelf dingen laten ontdekken en zelf verantwoordelijk maken voor dingen.

Eigen verantwoordelijkheid stimuleren

Een belangrijk punt hierbij is dat je de sporters eigen verantwoordelijkheid geeft over de doelstellingen die ze hebben met de sport. Ga hier het gesprek over aan met de sporter en bepaal samen het einddoel en eventueel de tussenliggende meetpunten op weg hier naar toe. Maar samen afspraken over de manier van evalueren en de stappen die er gezet moeten worden om dit doel te halen. Doe dit zoveel mogelijk samen en in overleg. Een opgelegd doel zal nooit het eigen doel worden. Voor een eigen doel zal een sporter gemakkelijker harder werken en meer gemotiveerd zijn dan voor een doel wat hem opgelegd wordt. In lijn hier mee valt ook dat evaluatie van wedstrijden en eventueel trainingen altijd samen met de sporter gedaan moet worden. Een evaluatie waarin de trainer verteld hoe het ging en de sporter alleen maar hoeft te luisteren is geen evaluatie. De sporters op deze leeftijd voelen vaak erg goed aan hoe het ging en waar verbeterpunten liggen. Als ze dit niet kunnen, kan je altijd helpen en bijsturen, maar laat ze het in eerste instantie eerst zelf maar invullen. Uiteraard mag je daarna ook best je eigen mening geven. Je zult zien dat de punten van de sporter vaak goed overeenkomen met de punten van de trainer. Het maakt de evaluatie en het leereffect veel groter op het moment dat de sporters zelf met punten komen en het blijkt dat de trainer dit ook vindt! Sluit dus aan bij hun evaluatie en voeg toe wat nog niet genoemd is.

Zelfstandigheid stimuleren

Stimuleer de zelfstandigheid van je sporters en stimuleer dat de sporters zelfstandig beslissingen nemen. Dit kan op allerlei gebieden zijn. Een voorbeeld hiervan kan zijn de inhoud van een techniektraining. Niet iedereen heeft het nodig om bepaalde technieken onder de knie te krijgen of is er al heel goed in. Stimuleer dat sporters met aanpassingen op jouw gemaakte training komen als dit voor hun individuele ontwikkeling beter is. In sommige sporten zal dit gemakkelijker gaan dan in andere, maar er zijn vaak wel onderdelen van een training waar eigen inbreng van de sporters mogelijk is. Het hoeft niet elke training maar één keer per week of één keer per twee weken een eigen techniekblokje invullen is heel goed voor de zelfstandigheid en de motivatie van een sporter. Geef ze deze ruimte en laat ze nadenken over wat handig is voor hun eigen ontwikkeling en waarom dit goed is. Stel kaders op waarbinnen ze dan vrijheid krijgen. Ook hier kan je het gesprek over aangaan als het niet goed lukt. Lukt het wel is het een perfect moment voor een groot compliment!

Geeft verantwoordelijkheden

Geef de sporters de verantwoordelijkheid voor het halen/brengen/klaarzetten van materialen. Op deze leeftijd kunnen ze deze zaken ondertussen prima zelf! Je hoeft het enkel even uit te leggen en mensen aan te wijzen of af te spreken dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het klaarzetten en dat iedereen gewoon meehelpt. Grijp niet direct in op het moment dat het niet soepel loopt maar laat ze er zelf achter komen hoe het moet. Tenzij natuurlijk de fysieke veiligheid in het gedrang komt, dan mag je altijd ingrijpen. Pubers willen graag verantwoordelijkheid krijgen, geef ze dus de ruimte om de opdrachten goed uit te voeren. Accepteer dat fouten maken er bij hoort en dat lang niet alles soepel zal gaan. Hier leren ze alleen maar meer van, het duurt in het begin alleen iets langer.

Als coach ben je veel al gewend om opdrachten te geven die de sporters het uitvoeren. Leer los te laten en durf sporters verantwoordelijkheid te geven voor hun ontwikkeling. Dit is lastig om te doen zeker als je gewend bent om veel te sturen. Echter, voor de ontwikkeling van de sporters is het wel zeker de moeite waard! Maar: als je die ruimte geeft: geef die dan ook echt. Ook al maken ze fouten, dit is niet erg. Geef goed de grenzen aan waar binnen ze de vrijheid krijgen om meester te zijn over hun eigen ontwikkeling. Het enige wat je dan als trainer hoeft te doen: Sit back, and enjoy! Je sporters zullen zich veel beter ontwikkelen op het moment dat ze de vrijheid krijgen. En ook als trainer kan het erg mooi zijn om te zien hoe jouw sporters de eigen verantwoordelijkheid nemen in hun eigen ontwikkeling. Pubers leren veel van het maken van fouten en zullen zich beter ontwikkelen als ze meer vrijheid krijgen om taken zelf op te lossen