Sporters hebben structuur en duidelijkheid nodig om plezierig te kunnen sporten. Zonder heldere normen, regels en afspraken ontstaat verwarring en onvrede: wat mag wel, wat niet? Wie is verantwoordelijk voor wat en wanneer?

Voor, tijdens en na de wedstrijd

Duidelijkheid en structuur zijn niet alleen nodig tijdens de wedstrijd, maar ook ervoor en erna. Als je voor de wedstrijd je verwachtingen uitspreekt naar andere officials, aanvoerders en coaches, weten ze aan welke afspraken ze zich moeten houden en kun je ze hier makkelijker op aanspreken tijdens en na de wedstrijd.

Ruimte geven om te spelen

Pas de spelregels consequent, zorgvuldig en onpartijdig toe, zodat iedereen zich eerlijk behandeld voelt. Maar dit betekent niet dat je overal voor moet uiten. Wanneer je het juiste moment kiest om in te grijpen of juist te laten gaan, geef je het spel de ruimte die het nodig heeft en hou je vaart in de wedstrijd.

Praktische tips

• Pas de spelregels toe volgens de afspraken vanuit jouw bond.

• Bereid de wedstrijd met alle betrokkenen voor: collega-scheidsrechters,
coaches en aanvoerders.
Hoe pakken we het aan? Wie is waarvoor
verantwoordelijk? Wat spreken we af als er een incident is?

• Spreek sporters of hun begeleiders tijdig en consequent aan als ze
grenzen overschrijden, zodat iedereen zich eerlijk behandeld voelt.

• Wees consequent, accuraat en duidelijk in je beslissingen.

• Neem beslissingen op neutrale wijze, laat zien dat je onpartijdig bent.

• Stel soms je uitsignaal uit, weet wanneer het spel door laten gaan een
groter voordeel oplevert dan in te grijpen.

• Verduidelijk beslissingen door heldere communicatie in woord en
gebaar, zodat iedereen het kan begrijpen – ook de spelers verderop in het veld.

• Leg het spel waar nodig stil en beroep je op gemaakte afspraken,
waardoor je een veilig sportklimaat creëert.