Tips: gebruik van social media

Tips: gebruik van social media
Trainers en coaches zijn het sportieve voorbeeld voor jonge sporters. Tijdens de training of wedstrijd, maar ook op sociale media. Sportiviteit en respect houden niet op na het laatste fluitsignaal, maar gelden net zo goed op WhatsApp, Instagram en Facebook.
  1. Wees je ervan bewust dat alles wat je online zet, voor altijd terug te vinden is. Denk dus na voor je iets post.
  2. Gebruik sociale media om kennis en andere belangrijke informatie over de sport te delen.
  3. Maak altijd duidelijk of je communiceert namens de vereniging of op persoonlijke titel.
  4. Zet geen privacygevoelige informatie online. Wees terughoudend met namen en gebeurtenissen.
  5. Ga niet in discussie met een speler of ouder op sociale media.
  6. Bestuurders, trainers en coaches zijn in de eerste plaats vertegenwoordigers van de vereniging. Gedraag je daar ook naar. Bij twijfel kun je iets beter niet publiceren.
  7. Vraag toestemming als je foto’s of filmpjes online wilt zetten.
  8. Heb je een duidelijk oordeel over een sporter? Bespreek dat dan persoonlijk. Evaluaties van iemands sportprestaties horen niet op sociale media thuis.
  9. Aardig zijn loont, óók online.
  10. Hou je aan de geldende gedragsregels en wees je bewust van je voorbeeldfunctie.

Klik hier voor de folder!

Bron: mijnkindonline.nl