Inzicht 3 moderne official: Individueel aandacht geven

Inzicht 3 moderne official: Individueel aandacht geven

Inzicht 3 moderne official: Individueel aandacht geven

Iedere sporter, maar ook ieder jurylid, wil graag gezien en gewaardeerd worden. Behandel elke sporter, trainer, collega-jurylid en ouder op een respectvolle manier, want alles dat je aandacht geeft, groeit.

Aandacht geven is krijgen

Benadruk bijvoorbeeld het positieve dat iedere sporter bijdraagt, met name bij teamwedstrijden. Hetzelfde geldt voor juryleden die deel uitmaken van een juryteam. Je gaat voldaan naar huis als de communicatie binnen het team goed verlopen is, de beoordeling op één lijn zat en er een terechte winnaar is. Deel dat met je teamgenoten en vraag ook zelf eens om feedback. Daar leer je van en je geeft iemand de kans om een compliment aan jou te geven.

Deëscalerend reageren

Hou rekening met de – meestal goede – bedoelingen van ieder medejurylid, sporter, coach of ouder. Sommigen blijven emotioneel rustig en anderen reageren juist vurig. Vraag concreet wat het probleem is, dat werkt vaak deëscalerend en kan je nieuwe inzichten geven.

PRAKTISCHE TIPS

• Kies een rustig moment en een afgeschermde locatie voor een kort gesprekje.

• Maak ook tijdens de wedstrijd contact met sporters in kleine gebaren: een glimlach, oogcontact of een simpel knikje kan al veel doen.

• Toon begrip voor de verschillende emoties. Als de spanning stijgt kunnen emoties hoog oplopen en is het soms beter om eerst een vraag te stellen, zoals ‘Wat is er aan de hand?’

• Stel bij onenigheid gerichte, maar ook open vragen. Bijvoorbeeld ‘Wat was er niet correct aan de beoordeling of beslissing?’