Inzicht 3 voor arbitrage: Individueel aandacht geven

Iedere sporter wil graag gezien en gewaardeerd worden, zeker door iemand die zo belangrijk is als de scheidsrechter. Behandel elke sporter op een respectvolle manier, want alles dat je aandacht geeft groeit. En krijg je terug!

Aandacht geven is krijgen

Benadruk tijdens en na de wedstrijd het positieve dat iedere sporter bijdraagt. Het ligt voor de hand dat je dit doet bij de aanvoerders en spelers die in het oog springen, maar probeer ook andere sporters te zien en te waarderen. Vraag ook zelf eens om feedback. Daar leer je van en je geeft iemand de kans om een compliment aan jou te geven.

De-escalerend reageren

Hou rekening met de – meestal goede – bedoelingen van elke sporter. Sommige sporters blijven emotioneel rustig en anderen reageren juist vurig. Het helpt dan niet altijd om meteen strak de regels toe te passen, want dat kan ervoor zorgen dat een situatie escaleert. Je kunt ook eerst vragen wat er aan de hand is, dat werkt vaak de-escalerend en kan je nieuwe inzichten geven.

Praktische tips

• Kies een rustig moment voor een kort gesprekje met een speler, bijvoorbeeld tijdens een time-out of blessure.

• Maak ook tijdens het spel contact met sporters in kleine gebaren: een glimlach, oogcontact of een simpel knikje kan al veel doen.

• Informeer bij een sporter die pijn heeft of boos is, want sporters waarderen het als ze zich gehoord voelen.

• Richt je aandacht ook op de meer onopvallende of stillere spelers, want juist van hen kun je extra veel wederzijdse waardering en respect verwachten.

• Toon begrip voor de verschillende emoties van sporters. Als de spanning stijgt kunnen emoties hoog oplopen en is het soms beter om eerst een vraag te stellen, zoals ‘Wat is er aan de hand?’

• Stel bij onenigheid gerichte, maar ook open vragen aan sporters. Bijvoorbeeld ‘Hoe kunnen we dit vanaf nu voorkomen?’