Een positieve gedragsverandering door sport

Een positieve gedragsverandering door sport
Sporten. Je doet het omdat het goed voor je is. Of omdat je het leuk vindt. Maar voor sommige jongeren betekent sport méér dan dat. Zo hoopt de Laureus Foundation Nederland een positieve gedragsverandering te bewerkstelligen bij jongeren die meedoen aan het project "Alleen jij bepaalt wie je bent". 

Project "Alleen jij bepaalt wie je bent"

Het project Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB) is een gedragsinterventie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, uitgevoerd door de Laureus Foundation Nederland en richt zich op jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO. In samenwerking met scholen biedt AJB de jongeren een gestructureerde vrijetijdsbesteding in de vorm van voetbal, basketbal of honkbal. Tijdens deze sportlessen worden zij begeleid door professionele trainers die hen begeleiden in de weg naar volwassenheid. Deelname aan het project wordt volledig gefinancierd voor de jongeren, zodat geld geen drempel hoeft te zijn om mee te doen. 

Meer dan sport

De trainingen staan vooral in het teken van persoonlijke ontwikkeling, meer dan sportieve ontwikkeling. De trainers proberen de jongeren te helpen met het maken van de juiste keuzes in hun leven. Gedrag tijdens de trainingen en op school is hierbij een belangrijk onderwerp. Het mogen sporten en plezier hebben is een beloning van het goede gedrag. Hiermee laat het project de kracht van sport zien. De jongeren die meedoen aan dit project laten ook echt beter gedrag op school en daarbuiten zien. In plaats van op straat hangen, gaan zij naar een sportvereniging na schooltijd. 

Impact 

De jongeren leren respect te hebben voor elkaar en voor de trainer. De trainers kunnen zich goed verplaatsen in de jongeren en zijn ook echt een rolmodel. Zij kunnen als geen ander de jongeren bijbrengen welke gevolgen bepaald gedrag kan hebben. De uitkomst is dat de jongeren zich bewuster worden van hun gedrag en uiteindelijk de juiste keuzes maken om hun dromen na te jagen. De impact hiervan is niet alleen op het sportveld te zien. Jongeren gaan hierdoor ook beter hun best doen op school en ook thuis zien de ouders de positieve gevolgen. Wanneer de ouders inzien wat sport met hun kind doet, zijn zij ook sneller enthousiast om hun kind lid te maken van een vereniging. Zo zijn er tal van partijen die belang hebben bij deze positieve gedragsverandering. 

Ambities

Het project wordt op dit moment vooral in de grote steden in Nederland uitgevoerd. De ambitie van AJB is om zoveel mogelijk kinderen in Nederland via de kracht van sport te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Lees meer over AJB via de website: www.alleenjijbepaalt.nl