Hoe ga je als trainer om met ouders?

Boudewijn de Vries

Hoe ga je als trainer om met ouders?
Ouders zien graag dat hun kind gelukkig en succesvol is en hebben daar veel voor over. Het komt nogal eens voor dat ouders en sporters zich richten op zaken waar niets aan te doen valt. Denk hierbij aan tegenstanders, het materiaal, de weersomstandigheden etc. De sporter kan zich veel beter focussen op de zaken waar hij/zij zelf wat aan kan doen, namelijk: aan zichzelf. Jij als trainer/coach kan ouders vertellen met welke zaken hun kind zich het beste bezig kan houden tijdens wedstrijden en trainingen. Hoe pak je dat aan?

Stimuleer ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de sporter. Jij kent als trainer/ coach de sport het beste en het is jouw taak om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden behaald. Laat dit gedurende het seizoen weten aan alle ouders op een rustige en duidelijke manier. Er zijn twee soorten ouderbetrokkenheid: actieve en niet-actieve ouderbetrokkenheid. De actieve ouders zie en spreek je vaker. De niet-actieve ouders blijven meer op de achtergrond. Om deze niet-actieve ouders ook betrokken te houden, zou je een ouderbijeenkomst kunnen organisren en/of een persoonlijk gesprek kunnen inplannen. Ook de website sportplezier.nl kun je aanbevelen.

 

Ouders overzien vaak niet het effect van hun gedrag

Ga het gesprek aan met pushende ouders

Als de actief betrokken ouders doorslaan in hun fanatisme en enthousiasme noemen we dat in de volksmond ‘pushende ouders’. De meeste ouders die hun kind bewust of onbewust pushen, doen dit omdat zij vaak niet precies weten hoe zij hun kind het beste kunnen supporten. Ze overzien daarnaast vaak niet welk effect hun gedrag heeft op hun kind, het team en op jou als trainer/ coach. Als een sporter en jij als trainer/coach last ervaart van deze zeer betrokken ouders, is het verstandig om hierover in gesprek te gaan met de betreffende ouders en te verwijzen naar de visie van de club.  

Formuleer een heldere visie

Wanneer er een duidelijke visie is, heeft dat grote voordelen. Zo weten alle betrokkenen (trainers/ ouders/ bestuurders/ sporters) wat hun rol hierin is. Zo kunnen ouders worden aangesproken op hun gedrag wanneer dit niet in lijn ligt met de gecommuniceerde visie. Goede communicatie is van groot belang en dit begint met het formuleren van een visie op de rol van de ouders. Formuleer deze visie in duidelijke en makkelijke taal zodat iedereen het begrijpt. Wat verwacht de club van de ouders? Hoe kan dit vervolgens worden ingevuld op pedagogisch, organisatorisch en democratisch/ bestuurlijk gebied?

De belangrijkste regel in een gesprek is het luisteren naar elkaar en niet interrumperen van de ander.

Ga het gesprek aan bij problemen

Storingen in de communicatie kunnen door allerlei zaken ontstaan. Bijvoorbeeld door het gebruik van vakjargon taal, te veel informatie, psychische storingen, een verborgen agenda, verschil in kennisniveau, vooroordelen en non-acceptatie. Ook culturele verschillen kunnen het gesprek behoorlijk beïnvloeden. Het is voor jou belangrijk dat er gewerkt wordt aan een vertrouwensband waarin er wederzijds respect en waardering is.

Een proactieve houding is voor ouders prettig en daarmee creëer je vertrouwen. Mocht er een ‘probleem’ ontstaan, dan is het verstandig om hierover een verhelderend gesprek aan te gaan. De belangrijkste regel in zo’n gesprek is het luisteren naar elkaar en niet interrumperen van de ander. Door het gesprek aan te gaan kan er in kaart worden gebracht wat het ‘probleem’ is en hoe dit opgelost kan worden. 

Blijf altijd professioneel

Ouders en trainers/coaches zijn het niet altijd met elkaar eens. Om toch samen het beste uit het kind te halen is er afstemming nodig. Het is verstandig om in een gesprek met ouders je eigen emoties aan de kant te zetten. Op het moment dat jij als trainer je professionele houding verliest wordt er minder effectief gehandeld. Het is hierbij belangrijk dat de communicatielijnen tussen trainer/coach en ouders open zijn. Beide partijen moeten zich benaderbaar en toegankelijk opstellen. Ouders moeten daarnaast weten dat ze problemen direct bij jou kunnen aangeven. Het is vervolgens aan jou om goed te luisteren naar de ouders en ze het gevoel te geven dat er niet alleen naar hen geluisterd wordt, maar dat ze ook begrepen worden. Kortom: blijf professioneel.

Tips

  • Minimaal 1x per jaar ouderbijeenkomst + persoonlijk gesprek met ouders;
  • Bespreek jouw visie;
  • Bespreek de doelstellingen van de sporter;
  • Reflecteer op eigen handelen.