1. STRUCTUREREN

Structuur en duidelijkheid zijn nodig om plezierig te kunnen sporten. Zonder heldere normen, afspraken, regels en reglementen ontstaat verwarring en onvrede: wat mag wel, wat niet? Wie is verantwoordelijk voor wat en wanneer?

 

Voor, tijdens en na de wedstrijd

Duidelijkheid en structuur zijn niet alleen nodig tijdens de wedstrijd, maar ook ervoor en erna. Als er vooraf door alle betrokkenen goede afspraken zijn gemaakt, dan kun je ze hier makkelijker op aanspreken.

Ruimte geven om te spelen

Pas de regels en reglementen consequent, zorgvuldig en onpartijdig toe, zodat iedereen
zich eerlijk behandeld voelt. Maar
dit betekent niet dat er nooit een uitzondering gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld bij materiaalpech kan je in gezamenlijk overleg bepalen of een uitzondering mogelijk is.

PRAKTISCHE TIPS

• Pas de regels en reglementen toe volgens de afspraken die passen bij het niveau van de wedstrijd die je jureert.

• Bereid de wedstrijd met alle betrokkenen voor: collega-juryleden, hoofdjury, andere betrokkenen bij de wedstrijdorganisatie en mogelijk de wedstrijdleiding.

• Spreek sporters of hun begeleiders tijdig en consequent aan als ze grenzen overschrijden, zodat iedereen zich eerlijk behandeld voelt.

• Wees consequent, accuraat en duidelijk in je beslissingen.

• Maak aantekeningen zodat je een beslissing altijd uit kunt leggen.

• Neem beslissingen op neutrale wijze, laat zien dat je onpartijdig bent.