Inzicht 4 voor arbitrage: Verantwoordelijkheid delen

Deel de verantwoordelijkheid met andere officials, coaches en aanvoerders, zodat je hen nauw betrekt bij het creëren van een sportief verloop van de wedstrijd. Dit draagt bij aan hun motivatie en sportplezier en ook aan dat van jou.

Ruimte voor eigen oplossingen

Je hoeft als scheidsrechter niet alle verantwoordelijkheid alleen te dragen. Betrek sporters en coaches erbij, zodat je ze de ruimte geeft om situaties zelf op te lossen. Zo hoef jij zelf minder in te grijpen en zal je merken dat de wedstrijd soepeler verloopt.

Verantwoordelijkheid delen is verantwoordelijkheid nemen

Als je iemand expliciet verantwoordelijkheid geeft, dan is de kans dat diegene de verantwoordelijkheid neemt veel groter. Denk daarom eens na in welke gevallen je van een coach of aanvoerder verwacht dat ze de verantwoordelijkheid nemen en bespreek dit vooraf. Zo kun je
ze tijdens de wedstrijd vragen om medewerking.

Praktische tips

• Maak afspraken over de verantwoordelijkheid op een rustig moment, zodat je even rustig kunt praten en overleggen en dit niet later in het heetst van de strijd hoeft te doen.

• Maak van tevoren een lijst met belangrijke aandachtspunten en risico’s, zodat je een soort ‘verantwoordelijkheids-checklist’ voor jezelf creëert.

• Stem ook het communicatieproces af, bijvoorbeeld of de aanvoerder de enige is die vragen mag stellen en binnen welke grenzen een coach moet blijven in de communicatie naar de spelers.

• Vraag tijdens de wedstrijd de medewerking van sporters of coaches om iets gedaan te krijgen, want gedrag verandert eerder als het vanuit de spelers of coach zelf komt.

• Evalueer eens na de wedstrijd hoe de betrokkenen het delen van de verantwoordelijkheid hebben ervaren. Bespreek bijvoorbeeld een specifieke situatie die je moeilijk vond, zodat je hier van kunt leren voor de volgende wedstrijden.