Vrouwen fluiten nog te weinig op hoger niveau

Vrouwen fluiten nog te weinig op hoger niveau
Vrouwen fluiten bijna net zo vaak sportwedstrijden bij hun club als mannen. Maar op een hoger niveau, als bondsscheidsrechter, zijn vrouwen sterk in de minderheid. Dit blijkt uit onderzoek van NOC*NSF. Om vrouwen te motiveren die stap wel te zetten werd in 2018 de campagne #zijfluittop gelanceerd. 

Verhouding man/vrouw

Op clubniveau is de verhouding man/vrouw onder de arbiters vrijwel gelijk aan de leden van die sport. Op het bondsarbitrage niveau zijn relatief weinig vrouwelijke scheidsrechters (10-20%), zo blijkt uit het onderzoek van NOC*NSF onder clubscheidsrechters, scheidsrechterscoördinatoren en beleidsmedewerkers arbitrage van de KNVB, Nevobo, KNHB, NBB, NHV. KNKV en de KNZB (waterpolo). Het onderzoek bestond uit interviews bij bonden, clubs, topscheidsrechters, focusgroepen en een enquête onder 3.798 scheidsrechters.

Belemmeringen

Het onderzoek laat de achterliggende belemmeringen zien rondom deze doorstroom naar de top. Zo is er ten eerste te weinig stimulans vanuit de bonden en wordt de doorstroom overgelaten aan het individu. Ten tweede blijkt dat vrouwelijke scheidsrechters het gevoel hebben dat ze over onvoldoende kwaliteit beschikken en laten ze zich teveel leiden door commentaar langs de velden. Als laatste blijkt dat vrouwen zelf graag ook blijven sporten.

''Als je fluiten echt leuk vindt, vraag om begeleiding''

Campagne #zijfluittop

Juist deze belemmeringen bieden aanknopingspunten voor een gezamenlijk plan. Wanneer meer vrouwen wedstrijden fluiten, is de verwachting dat het aanbod van scheidsrechters over de hele linie toeneemt. De campagne #zijfluittop is bedoeld om vrouwen op verenigingsniveau te laten zien en ervaren dat fluiten boeiend, uitdagend, leerzaam en interessant is. De deelnemende bonden moeten ervoor zorgen dat de doorstroom naar regionale en bondsniveaus wordt geëffectueerd. Zo komt er vanuit de bonden meer begeleiding bij wedstrijden en zijn er bijscholingen in ‘mentale weerbaarheid’, ‘omgaan met agressie’ en ‘zelfvertrouwen’.

Op 10 februari 2018 werd de kick-off bijeenkomst gehouden in Apeldoorn. Vrouwelijke clubscheidsrechters van meerdere sporten kwamen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en te leren van vrouwelijke topscheidsrechters. Bekijk hier de sfeerimpressie van de kick-off. Na de aftrap van de campagne volgden meerdere bijeenkomsten in 2018 en ook in 2019 hebben er al Masterclasses plaatsgevonden. Wil jij ook deelnemen aan zo'n speciale (gratis) workshop? Meld je dan aan voor een van de onderstaande Masterclasses #zijfluittop.

Aanmelden voor vrijdagavond 17 mei 2019
Huis voor de Sport, Parijsboulevard 345, Sittard
Inloop vanaf 19.00 uur, workshop van 19.30 - 21.30 uur. 

Aanmelden voor vrijdagavond 24 mei 2019
Hockeyclub LOHC, Hofbroekerlaan 51a, Oegstgeest
Inloop vanaf 19.00 uur, workshop van 19.30 - 21.30 uur.