Coachen op persoonlijkheid
Hij is extravert terwijl zij introvert is. Zij gaat graag stapsgewijs te werk, terwijl hij zijn doelen realiseert in een vlaag van energie. Deze personen zijn erg verschillend, maar hoe ga jij daar als trainer/coach mee om? Hoe haal je het beste uit de sporter en een team?

Als trainer en/of coach ben jij professional in jouw sport. Afhankelijk in welke rol je zit ben jij kundig over de technische en/of tactische aspecten van de sport. Als trainer kan jij je bijvoorbeeld richten op de technische manier waarop een speler de bal opslaat. Als coach kan je een nieuwe strategie bedenken om te kunnen scoren. De ene sporter pakt dit sneller en/of gemakkelijker op dan de ander. Hoe ga jij hier als trainer/coach mee om? Hoe kan je jouw sporter op de juiste manier benaderen en motiveren? Hoe wil een sporter benaderd worden? Wat werkt wel en wat werkt niet? Kortom, welke persoonlijke voorkeuren heeft jouw sporter? 

Ontdek jouw persoonlijkheids-type met de MBTI

Een handige en veelgebruikte tool om de persoonlijke voorkeuren van jouw sporters in kaart te krijgen is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Deze tool geeft een inzicht in vier kenmerken van een persoonlijkheidstype. De officiële (aan te raden) MBTI vragenlijst bestaat uit tientallen vragen over persoonlijke voorkeuren. Het is ook mogelijk om de test op een laagdrempeliger niveau zelf te gebruiken.  Door de vier onderstaande kenmerken één voor één langs te lopen, met jouw sporter in gedachten, ontstaat er een persoonlijkheidstype.

Extraversie (E) of introversie (I)

Is je sporter vooral gericht op de buitenwereld of op zijn/haar eigen gedachtewereld? Extraverte mensen houden er van om in een team te werken en ontwikkelen ideeën in overleg met anderen. Sporters die meer introvert zijn houden van een rustige werk- en trainingsruimte en ontwikkelen ideeën het beste als ze alleen zijn.

Sensing (S) of Intuition (N) 

Heeft je sporter vooral interesse in de feiten (realist) of is jouw sporter vooral geboeid door wat er allemaal mogelijk is (vernieuwer)? Bij realisten is het belangrijk dat zij stapsgewijs werken aan hun doelstellingen zodat de weg er naartoe al bekend is. Intuïtieve sporters vinden het juist uitdagend om nieuwe, complexe doelen aan te pakken en werken in vlagen van energie.

Thinking (T) of Feeling (F)

Maakt jouw sporter beslissingen op basis van logisch, objectief redeneren of op basis van persoonlijke emoties en idealen? Denkers zijn taakgericht en vaak vastberaden. Voelers zijn meer gericht op de groep en nemen besluiten op basis van persoonlijke of andermans emoties. Voelers kunnen vaak ook prima logisch beredeneren, maar doen dit pas nadat ze hun waarden en emoties hebben geuit.

Judging (J) of Perceiving (P) 

Leeft jouw sporter het liefst gestructureerd en georganiseerd of juist spontaan en flexibel? Sporters die oordelaars zijn, werken het liefst volgens een planning, beslissen snel en concentreren zich op wat er gedaan moet worden. Ze willen graag elk taakje zo snel mogelijk afronden. Waarnemers houden van verandering, staan open voor nieuwe ervaringen en voelen zich beperkt door te veel structuur. Soms hebben ze moeite met afronden omdat ze steeds nieuwe en nuttige informatie vinden.

Wat kun je hiermee?

De MBTI kan je dus gebruiken om inzicht te krijgen in de persoonlijke ontwikkeling van jouw sporter. Wat is de favoriete leerstijl van jouw sporter? Wat is de ideale leeromgeving? Hoe passen verschillende sporters in een team? Hoe kan je jouw sporter het beste benaderen? Dit zijn vragen die beantwoord kunnen worden door middel van de MBTI.

De MBTI is ook handig voor teamvorming en -ontwikkeling. Door helder te hebben welke voorkeuren alle sporters in een team hebben kan er beter worden aangevuld en ondersteund. De eenzijdigheid qua persoonlijkheden binnen een teams kunnen hiermee worden ingedamd. De test kan gebruikt worden om de juiste balans te vinden tussen denkers en doeners binnen een team. Op die manier kan ervoor worden gezorgd dat alle sporters tot hun recht komen en er een juiste taakverdeling is. Dit zorgt voor een onbewuste stimulatie van de intrinsieke motivatie. Bovendien is het handig om van elkaar te weten welke persoonlijkheidsvoorkeuren iemand heeft om onderlinge wrijvingen te kunnen bespreken en weg te nemen, wat de sportprestaties ten goede komt. 

Is jouw interesse gewekt? Neem dan contact op met een erkende sportpsycholoog die de volledige MBTI bij jouw sporter(s) kan afnemen en je persoonlijk kan adviseren over de uitslagen en teamrollen.